Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn (18:10 19/01/2022)


HNP - Sáng 19/1, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy.   

Các đại biểu chủ trì tại điểm cầu Trung ương


Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 
 

Dự tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn đặt vấn đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
 
Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 5/8/2008, của BCH Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sáng suốt, đồng bộ, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm). Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững. Tuy vậy, qua tổng kết đánh giá, chúng ta cũng nhận thấy, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. 
 
Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã có nhiều bài tham luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá Dự thảo báo cáo được xây dựng công phu, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, toàn diện. Đồng thời, đã xác định được quan điểm, mục tiêu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Theo đó, sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, diện mạo nông thôn của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được nâng lên rõ rệt. Đối với Hà Nội, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; giai đoạn từ 2008 - 2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,94%/năm, quy mô GDP toàn ngành tăng gấp 1,39 lần. Năng suất lao động nông nghiệp đạt gần 60 triệu đồng/người, cao hơn gấp 2 lần so với năm 2008.
 
Bổ sung thêm một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thứ nhất, do tình hình KT-XH của các vùng, miền khác nhau dẫn đến việc thực hiện chương trình khác nhau, nên áp dụng cơ chế chính sách của Trung ương, địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn khó khăn, hạn chế. Thứ hai, công tác dự tính, dự báo, nắm bắt thông tin thị trường chưa kịp thời; việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo vùng; việc tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của các vùng miền còn chưa đạt yêu cầu.
 
Bên cạnh đó, phát triển kinh tế trang trại được định hướng là thế mạnh trong phát triển kinh tế nông thôn, tuy nhiên, còn thiếu chính sách tạo thông thoáng để phát triển. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, nhất là HTX nông nghiệp còn hoạt động kém hiệu quả, thiếu năng động trong nền kinh tế thị trường, số lượng HTX ngừng hoạt động còn tương đối lớn và đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, vấn đề quy hoạch khu vực nông thôn tại một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Đối với Hà Nội, thời gian tới, Thành phố xác định xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị; tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã NTM, đảm bảo gắn kết giữa đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thúc đẩy đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn.
 
Cơ bản nhất trí với các giải pháp được nêu tại dự thảo và định hướng phân chia thành 03 vùng nông thôn (vùng giáp với đô thị; vùng thuần nông; vùng miền núi, biên giới), Thành phố Hà Nội kiến nghị nghiên cứu bổ sung một số giải pháp, đó là: Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh nhằm giải thể các HTX yếu kém, ngừng hoạt động để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Xây dựng NTM gắn với đô thị hóa cần xác định: thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống, KT-XH khu vực nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, lấy phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng kết nối nông thôn - thành thị là khâu đột phá chiến lược. 
 
 
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành phố Hà Nội
 
Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng kiến nghị BCĐ sớm hoàn thiện dự thảo và trình BCH Trung ương ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới, để các địa phương có căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, sớm sửa đổi Luật Đất đai để tháo gỡ những bất cập trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện nay; cần có quy định cụ thể về tích tụ, tập trung ruộng đất; có các cơ chế, chính sách thông thoáng trao quyền chủ động cao hơn cho người dân được giao đất, thuê đất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn hiện nay, đặc biệt, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp theo các mức độ; Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện. 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo được cảm hứng của cả hệ thống chính trị. Sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và cũng là thời điểm để có thể ban hành một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
 
Gợi ý về quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với Nghị quyết mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban, Bộ, ngành về vị trí, vai trò ý nghĩa chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với việc xây dựng các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi, Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì mà đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém. 
 
Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như về thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải là chờ đợi để giải cứu; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp…
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, để Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo Tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình BCH Trung ương đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đã đề ra.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t