Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (16:39 18/01/2022)


HNP - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 66 điểm cầu trong toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dự tại điểm cầu Hà Nội.  


Năm 2022, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp... 
 
Về triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Mặt trận tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; cùng với chính quyền địa phương các cấp cho lo đời sống an sinh cho người dân nghèo, gia đình chính sách, người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động và các phong trào, cuộc vận động; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư.
 
Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận sẽ tăng cường giám sát theo chuyên đề; những kiến nghị sau giám sát sẽ toàn diện, thực tiễn và mạnh mẽ hơn. Về hoạt động đối ngoại nhân dân, tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về "Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; trao đổi thông tin, nắm bắt, nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin về đất nước tới người Việt Nam ở nước ngoài. Việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục được chú trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.
 
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tham mưu để tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, hoặc văn bản chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên để làm căn cứ triển khai thực hiện công tác Mặt trận năm 2022. MTTQ các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát lại công tác chuẩn bị phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t