Cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ được bố trí kiêm nhiệm (15:01 15/01/2022)


HNP - Chiều 14/1, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - Thực trạng và kinh nghiệm”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo


Tham dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng Đảng.
 
Đại diện Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, cùng với các địa phương khác trong cả nước, Hà Nội đã thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TWW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai tới các địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.
 
Căn cứ kế hoạch của Thành ủy, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến nay, thành phố đã ban hành trên 50 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng các đề án thí điểm về hợp nhất mô hình tổ chức và kiêm nhiệm chức danh; ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, với 2 nhóm mô hình: Thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện và thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện.
 
Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề xuất Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm từ các địa phương đã thực hiện thí điểm để ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết liên quan đến trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành… bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và chính quyền. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ được bố trí kiêm nhiệm nhằm bảo đảm chế độ, quyền lợi của cán bộ theo quy định…

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t