HĐND Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (12:37 14/01/2022)


HNP - Sáng 14/1, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu HĐND thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn toàn thành phố với 449 điểm cầu, 1.993 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích năm 2021


Dự tại điểm cầu Thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương. 
 
Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ: “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2021 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể 
 
Nổi bật là HĐND các cấp thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung. Các kỳ họp HĐND đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục đổi mới, tăng thời gian thảo luận, nâng cao hiệu quả chất vấn, phát huy trí tuệ và sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND quyết định các nội dung. 
 
Theo đó, năm 2021, HĐND các cấp đã tổ chức 1.517 kỳ họp, thông qua 8.688 nghị quyết. Trong đó HĐND thành phố đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 60 nghị quyết; cấp huyện tổ chức 163 kỳ họp, thông qua 1.100 nghị quyết; cấp xã tổ chức 1.350 kỳ họp, thông qua 7.528 nghị quyết với nhiều chính sách quan trọng, phù hợp thực tiễn và có tác động tích cực tới đông đảo nhân dân Thủ đô.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Cờ của UBND TP cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
 
Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nội dung, chương trình giám sát bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn. Các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện...
 
Hoạt động tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Trong năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã thực hiện 3.987 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó cấp thành phố tổ chức 109 cuộc, cấp huyện 529 cuộc và cấp xã 3.349 cuộc. Hội nghị được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ngoài ra, tiến hành các hình thức phù hợp khác nhằm cung cấp thông tin theo quy định và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân cũng được đại biểu HĐND các cấp thành phố chú trọng, đã tiếp 21.024 buổi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ của UBND TP cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
 
Tại hội nghị, một số đại biểu HĐND thành phố và các địa phương trao đổi khẳng định, trong bối cảnh thành phố bùng phát dịch Covid 19 lần thứ 4, HĐND các cấp đã thích ứng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, ban hành nhiều chính sách kịp thời, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, thường trực HĐND thành phố đã thông qua 3 nghị quyết đặc thù, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ trách nhiệm đến các nhóm đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn Thủ đô, được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích HĐND các cấp đã đạt được trong năm qua. Điểm qua một số kết quả nổi bật trong năm 2021, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định, ngay sau bầu cử, HĐND các cấp đã kiện toàn bộ máy để hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Đặc biệt, Thành phố đã thích ứng an toàn với phòng chống dịch, cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương, HĐND TP đã ban hành rất kịp thời các nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù cho các lực lượng tuyến đầu và các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm, HĐND TP cũng tổ chức các kỳ họp gắn với các nội dung lớn, chỉ đạo chung của Thành uỷ và cấp uỷ các cấp...
 
Chủ tịch HĐND TP phát động phong trào thi đua năm 2022 
 
Nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục bứt phá, tăng tốc để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp Thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tối đa chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật.
 
Trong đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, HĐND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với chủ trương, định hướng và phù hợp thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
 
HĐND các cấp tiếp tục lan toả sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó, khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, có kế hoạch ngay từ đầu năm để chủ động triển khai, đặc biệt là trong việc xây dựng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình.
 
Nhấn mạnh khi các chỉ tiêu, mục tiêu đã được quyết nghị, thì tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị phải tập trung triển khai hiệu quả, Chủ tịch HĐND TP lưu ý, HĐND các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ việc quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ tính liên thông, lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ Thành phố tới cơ sở.
 
Hiện nay, Đảng đoàn HĐND TP đã xây dựng xong đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đây là đề án cụ thể hoá Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ, thể hiện rõ vai trò quan trọng của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp rà soát lại, chú trọng bố trí lực lượng chuyên trách, từ đó, mới thực chất nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
 
Phát động phong trào thi đua năm 2022 trong HĐND các cấp TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trước yêu cầu đặt ra trong bối cảnh TP có khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, HĐND các cấp TP cần xác định có rất nhiều công việc cần làm. Năm 2022, Thường trực HĐND TP đã ban hành Kế hoạch số 01 phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp TP năm 2022. Thường trực HĐND TP đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và các năm tiếp theo. 
 
Nhân dịp này, 30 tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND thành phố năm 2021 đã được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng, trong đó, 10 tập thể được tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" và 20 tập thể được tặng Bằng khen.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t