Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 (15:27 11/01/2022)


HNP - Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.
 
Thi hành kỷ luật 194 tổ chức Đảng và 3.465 đảng viên
 
Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy, năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đã kịp thời được kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn.
 
Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức Đảng và 272.512 đảng viên, trong đó, có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức Đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức Đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức Đảng và 3.465 đảng viên.
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
 
Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Tại hội nghị, tham luận của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.
 
Hà Nội triển khai vượt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố đã thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm. Trong đó, đã kiểm tra đối với 1.966 tổ chức đảng, 397 đảng viên và giám sát 459 tổ chức đảng, 1.239 đảng viên; riêng Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện 02 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức, quy trình thực hiện; việc đánh giá, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bài bản và chất lượng hơn, đúng quy định.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao; chỉ đạo xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và các đảng viên có liên quan theo các Thông báo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thành lập 04 đoàn kiểm tra kiểm điểm xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên tại 09 bệnh viện Trung ương có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
 
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định, đã kiểm tra được 103 tổ chức đảng và 245 đảng viên, trong đó, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, là nhiệm vụ khó, phức tạp nhưng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thể hiện quyết tâm, bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh về cả nhận thức và khâu tổ chức thực hiện”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết. 
 
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, các cuộc kiểm tra khi kết luận đều đảm bảo khách quan, công tâm, chính xác, minh bạch, kịp thời; đối với tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh. Trong năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 06 tổ chức đảng và 1.058 đảng viên.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
Hà Nội cũng sẽ chú trọng kiểm tra, giám sát các nội dung như việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư công; việc mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị tại các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
 
“Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, coi trọng giám sát chuyên đề để phát hiện những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có khuyết điểm để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm nghiêm trọng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
 
Kiểm tra, giám sát “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua. "Qua công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước", đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá.
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên với phương châm: “Giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài”. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, phải khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước; phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác điều tra, xét xử; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát… Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép, sự cám dỗ mua chuộc; thực sự công tâm, khách quan và coi trọng công tác kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t