Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI (11:41 04/12/2021)


HNP - Sáng 4/12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khoá XVI. Đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố chủ trì họp báo.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo


Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố xem xét, thông qua 42 nội dung, gồm 22 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó có 08 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề, gồm 02 nghị quyết không là nghị quyết quy phạm pháp luật và 10 nghị quyết quy phạm pháp luật; riêng nghị quyết về mức chi gồm 12 nội dung).
 
Tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ dành 01 ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 02 nhóm vấn đề: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và Nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.
 
Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố xây dựng kỹ lưỡng phương án, đảm bảo tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
 
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Trương Việt Dũng trao đổi một số nội dung tại buổi họp báo
 
Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cho biết, đây là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện của năm qua và đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ, chỉ tiêu cho năm mới, từ đó làm căn cứ, cơ sở để các ngành, các cấp tổ chức thực hiện. Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét một số cơ chế chính sách, đề án dài hạn, trung hạn liên quan đến phát triển kinh tế, giảm thiểu ùn tắc giao thông,… Trên cơ sở đó, HĐND các cấp tiếp tục triển khai để đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải được thống nhất trước ngày 31/12/2021 để các cấp, các ngành có căn cứ triển khai ngay từ ngày đầu tiên của năm 2022. 
 
Nhấn mạnh HĐND TP yêu cầu chất lượng, hiệu quả hoạt động phải ngày càng tăng lên, vì vậy, Thường trực HĐND TP luôn cùng với đại biểu bàn các giải pháp để thường xuyên cải tiến cách làm mới, phù hợp, với mục đích xuyên suốt là nâng cao chất lượng hoạt động. Trong kỳ họp này, điểm mới là trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND TP sẽ trả lời chất vấn trước HĐND TP. HĐND TP cũng sẽ dành một ngày để thảo luận tại hội trường và phân chia ra các tổ thảo luận về kinh tế xã hội, đồng thời, dành một ngày để chất vấn các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đặc biệt chú ý là sẽ làm rõ hơn vấn đề thích ứng với tình hình mới, giải pháp để vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính trong các vùng có dịch, việc số hoá trong quản lý,… Trong lĩnh vực giao thông, kỳ họp này HĐND TP sẽ đưa ra các mục tiêu cụ thể trong giảm thiểu ùn tắc giao thông. 
 
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cũng cho biết, HĐND TP cũng sẽ chất vấn sâu, thảo luận sâu về các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, các dự án lớn, đặc biệt là các dự án lớn chậm triển khai trên địa bàn. Qua đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ để phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. 
 
Các báo cáo và nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá XVI:
 
1. HĐND Thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:
 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; kết quả thi hành Luật Thủ đô; hoạt động của HĐND Thành phố; công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố; công tác xét xử của Tòa án Nhân dân Thành phố; công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; công tác Thi hành án dân sự; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.  
 
HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3; Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố; các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
 
2. HĐND Thành phố dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết
 
*. Nghị quyết thường kỳ
 
(1) Về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022. 
 
(2) Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố.
 
(3) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020.
 
(4) Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.
 
(5) Về danh mục dự án thu hồi đất; danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022.
 
(6) Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
 
(7) Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2022.
 
**. Nghị quyết chuyên đề không phải là nghị quyết quy phạm pháp luật
 
(1) Thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
 
(2) Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.
 
* Nghị quyết chuyên đề là nghị quyết quy phạm pháp luật
 
(1) Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội.
 
(2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.
 
(3) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
 
(4) Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
(5) Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
(6) Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội năm 2021. 
 
(7) Về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.
 
(8) Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội.
 
(9) Về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
 
(10) Về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (gồm 12 nội dung):
 
- Chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
 
- Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
- Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Thanh tra nhân dân.
 
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.
 
- Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
 
- Quy định mức chi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; công nhận giống cây trồng mới.
 
- Nội dung chi Duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đề điều do thành phố Hà Nội quản lý.
 
- Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.
 
- Quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.
 
- Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.
 
- Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
- Quy định nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Nguyễn Hợp - Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t