Tăng cường đối thoại và giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở (20:53 03/12/2021)


HNP - Chiều 3/12, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 4 xã, thị trấn của huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra


Theo báo cáo của các xã: Tân Minh, Khánh Hà, Tô Hiệu và thị trấn Thường Tín, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của 4 xã, thị trấn đã quan tâm, triển khai thực hiện việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của địa phương, trọng tâm là thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề công tác của ngành Dân vận “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
 
Đặc biệt, Đảng ủy các xã, thị trấn đã lãnh đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy “Về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025”; Đại hội của các xã, thị trấn đều tổ chức thành công tốt đẹp. 
 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động, sự vào cuộc tích cực của hệ thống dân vận các cấp, phát huy dân chủ trực tiếp của nhân dân, các xã, thị trấn đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại các xã đều đạt trên 98%, riêng thị trấn Thường Tín đạt 100%.
 
Cấp ủy, chỉnh quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 4 xã, thị trấn cũng thực hiện nhiệm vụ cấp bách là phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm cao; đồng thời, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Đáng chú ý, các xã, thị trấn đã quan tâm công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 04/04 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, nổi bật như trong năm 2020 và 10 tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hà đã trực tiếp tiếp công dân 42 buổi. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng cao, nhất là trong công tác giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... 
 
Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 4 xã, thị trấn. Theo đó, đoàn kiểm tra đề nghị 4 xã, thị trấn cần đa dạng hóa các hình thức thông tin, bổ sung các hình thức tiếp thu ý kiến nhân dân như đường dây nóng, hộp thư kín, tăng cường đối thoại... Ngoài ra, 4 xã, thị trấn cần làm tốt hơn công tác cải cách hành chính và triển khai dịch vụ công để hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 4 xã, thị trấn của huyện Thường Tín. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra và ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân tại 4 xã, thị trấn còn hạn chế; nhận thức của một số cán bộ cơ sở chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của vấn đề dân chủ, do đó công tác triển khai và thực hiện có nơi, có lúc chưa đồng bộ, còn hình thức... Bên cạnh đó, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có lúc, có việc còn hạn chế; kiến thức chuyên môn của các thành viên còn thiếu, gây lúng túng trong quá trình làm nhiệm vụ.
 
Nhấn mạnh thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện Thường Tín và các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo trong các Chỉ thị, Kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Cùng với đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng loại hình. Gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, của địa phương, cơ sở. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu huyện Thường Tín, các xã, thị trấn phát huy dân chủ trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu huyện Thường Tín chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến các xã cần tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại các xã, thị trấn trong điều kiện mới. Tăng cường vai trò của tổ hoà giải cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t