Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng (14:39 03/12/2021)


HNP - Sáng 3/12, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp Thành phố “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chủ trì hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo


Cùng chủ trì có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
 
Tham dự hội thảo có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, nhận thức rõ vị thế, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô và thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ là gốc của mọi công việc", “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định đó là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Thành phố.
 
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp mang tính căn cơ, đột phá, thiết thực, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Trong đó, Thành ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, đặc biệt vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo; Quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của Thành phố...
 
Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố cũng đang đặt ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp. “Chính vì thế, việc Thành ủy tổ chức hội thảo ngày hôm nay sẽ góp phần sớm hiện thực hóa và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác cán bộ nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra, nhất là mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới; có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 
Tiếp đó, trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận. Đó là, tập trung phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; cơ chế, chính sách, nguồn lực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng hiện nay, nhất là chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ. 
 
Cùng với đó, tập trung thảo luận vấn đề xác định nhu cầu, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; vấn đề đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển đội ngũ giảng viên; vấn đề xây dựng trường chính trị chuẩn; chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái học tập đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố giai đoạn hiện nay...
 
Hội thảo đã nhận được 57 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, trong đó, có 9 bài tham luận phát biểu trực tiếp tại hội thảo, trong đó nêu rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Hà Nội; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Hà Nội...
 
Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội và của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đặt ra những vấn đề và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới Thủ đô và đất nước hiện nay.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo
 
Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, chất lượng của các đại biểu. Trên cơ sở kết quả của hội thảo, thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t