Thành ủy sẽ triển khai 3 nội dung lớn về kiểm tra, giám sát trong năm 2022 (14:30 01/12/2021)


HNP - Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong năm 2022, Thành ủy sẽ triển khai một số cuộc kiểm tra quan trọng nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị


Việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU sẽ đồng thời với kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 
Cùng với đó, Thành ủy cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 13 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
 
Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội sẽ tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 02-CTr/TU, Chương trình 03-CTr/TU và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy.
 
Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, các sở, ngành Thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 17 và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố năm 2022.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t