Tổ chức thực hiện thật hiệu quả các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng (18:15 18/11/2021)


HNP - Kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng, tổ chức ngày 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Việc thực hiện hiệu quả các văn bản trên là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị


Bí thư Thành ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, từng đồng chí phải nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị; nắm thật vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi được truyền đạt; coi hệ thống các văn bản này là cẩm nang để các cấp, ngành tổ chức thực hiện. 
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên chưa được dự hội nghị này. Các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
 
Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện các văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này bảo đảm có tính khả thi; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ lộ trình và thời gian thực hiện, tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu tính thực tiễn.
 
Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Tổ chức thực hiện là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng có thực sự đi vào cuộc sống được hay không; là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cần được các cấp, ngành xác định rõ và quyết tâm trong việc đưa các văn bản của Trung ương và Thành ủy vào cuộc sống”.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề cập những nội dung trọng yếu của 5 văn bản mới của Trung ương và 5 văn bản mới của Thành ủy và lưu ý một số vấn đề liên quan. 
 
Đáng chú ý, đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mỗi đảng viên phải lấy quy định này làm căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để thực sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Về 5 văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy được quán triệt, triển khai tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, đây là những văn bản hết sức quan trọng, được ban hành đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thủ đô trong giai đoạn mới” như Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra. 
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hệ thống các văn bản nêu trên chính là cơ chế tạo động lực cho sự đổi mới, bứt phá, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cấp, ngành, đơn vị.
 
Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện 5 văn bản trên một cách thường xuyên; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản này cần được coi là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.
 
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách trong triển khai thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải song song vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ cơ sở, nhất là nâng cao ý thức tự giác phòng dịch của người dân; vừa đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. 
 
Bí thư Thành ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Thành phố xuống cơ sở sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t