Thành ủy Hà Nội quán triệt, triển khai 10 văn bản mới về xây dựng Đảng (14:13 18/11/2021)


HNP - Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến 657 điểm cầu các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn toàn Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chủ trì hội nghị


Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. 
 
Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
 
Theo chương trình, trong 1 ngày, hội nghị sẽ nghe các báo cáo viên Trung ương và Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của 10 văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. 
 
Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về 3 văn bản mới ban hành, gồm: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. 
 
PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt tại hội nghị
 
Tiếp theo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà quán triệt tại hội nghị
 
Theo chương trình, trong phiên làm việc chiều, hội nghị sẽ nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin, truyền đạt 5 văn bản mới ban hành của Thành ủy Hà Nội. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo"; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11/8/2021 về Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17/11/2021 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố; Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28/10/2021 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 16/8/2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội. 
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ có bài phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t