Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố chính quyền vững mạnh (11:26 14/11/2021)


HNP - Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tăng cường phát triển mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao quà hỗ trợ trong Chương trình


Năm 2018, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước có kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với UBND TP về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Mặt trận với Chính quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Bên cạnh đó, hàng năm, MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND TP ký kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây là mô hình riêng của Hà Nội trong công tác tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân bàn về nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại địa phương. Đến nay, toàn Thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 368/382 xã đạt chuẩn NTM, 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Nhiều hoạt động do Mặt trận phát động đã tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận của Nhân dân như vận động giúp đỡ người nghèo thực hiện phong trào “Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 10 năm, từ năm 2011 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được 594,46 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 23.798 nhà ở cho hộ nghèo, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội của các tổ chức thành viên và sự chăm lo của chính quyền đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố còn 0,21%. Có 14/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, góp phần cơ bản hoàn thành Đề án giảm nghèo của Thành phố.
 
Các chương trình cứu trợ, an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và gần đây là các hoạt động trong công tác phòng, chống Covid-19, hệ thống Mặt trận đã chủ động vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phòng, chống dịch, vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ Vắc xin Covid-19 được cấp ủy đảng, chínhh quyền và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức thành viên còn thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác PCCC, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm
 
Thông qua nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của các tầng lớp Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp Thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân, hạn chế phát sinh việc tụ tập đông người, biểu tình gây rối và các điểm nóng diễn ra trên địa bàn. 
 
Công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được đổi mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên phối hợp giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc giải quyết đơn của công dân, thông báo kịp thời kết quả tới người khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp hòa giải thành công hơn 82% vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.
 
Nổi bật, trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những công tác trọng tâm của Mặt trận các cấp trên địa bàn Thành phố. Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp, có 68.456 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, 72.128 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2020-2015.
 
Đáng chú ý, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đều phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội hiệp thương lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội. Từ năm 2011 đến nay, đã chủ trì 181 cuộc giám sát. Thông qua kết quả giám sát, đã góp phần tháo gỡ những mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Các Ban TTND đã tổ chức giám sát 54.343 cuộc; các Ban GSĐTCCĐ đã thực hiện giám sát 29.758 cuộc đối với các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Thông qua giám sát, đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiến nghị thu hồi 260.922m2 đất và hơn 15,216 tỷ đồng.
 
Triển khai thực hiện phản biện xã hội từ tháng 10/2010, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng Quy chế và tổ chức phản biện xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức phản biện 35 dự thảo Nghị quyết của HĐND TP, dự thảo đề án, dự án, kế hoạch, chương trình của UBND TP. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 389 hội nghị phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 4.340 hội nghị phản biện xã hội.
 
Qua các hội nghị phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã được cơ quan tiếp thu, là kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
 
Năm 2021, với chủ đề công tác: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; lựa chọn những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, dân sinh để giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở; Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, quyết liệt và có bản lĩnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t