Tập thể UBND Thành phố xem xét 12 nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố (10:57 11/11/2021)


HNP - Sáng 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp UBND thành phố Hà Nội tháng 11/2021 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp


Dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.
 
Quang cảnh phiên họp
 
Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2022; Báo cáo một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022 - 2024.
 
Tập thể UBND thành phố cũng cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội từ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố: mức chi hỗ trợ đối với Ban Thanh tra nhân dân; Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022; Báo cáo tài chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2020.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t