Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị (15:30 05/11/2021)


HNP - Thực hiện Công văn số 1661-CV/BTCTU, ngày 10/9/2021, của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ Đề án “Về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên”, sáng 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị”. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội thảo


Tham dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy.
 
Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện Thường trực cấp ủy, Trưởng Ban Tổ chức của 30 quận, huyện, thị ủy và một số đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy.
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là nội dung thiết thực vừa cấp thiết, vừa mang tính lâu dài, cần phải có sự phối kết hợp trên tất cả các lĩnh vực, của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để Đảng mạnh phải xây dựng được các tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 
 
Trong những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội quan tâm, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Quang cảnh hội thảo 
 
Đáng chú ý, trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội đang thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị để đáp ứng yêu mở rộng của Thủ đô (đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 01/7/2021); theo đó, Hà Nội thực hiện thí điểm bỏ HĐND cấp phường; đồng thời, sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ, công chức ở các phường một cách khoa học hơn, phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn. Do đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội lại càng được các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng.
 
“Hội thảo hôm nay là hoạt động thiết thực góp phần bổ sung lý luận, thực tiễn và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị. Đồng thời, là cơ sở giúp Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan chủ trì xây dựng Đề án tổng hợp, tham mưu xây dựng Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” có chất lượng trình Hội nghị Trung ương 5” - đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31/12/2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc với 2.316 tổ chức cơ sở đảng, 176 đảng bộ bộ phận, 17.225 chi bộ trực thuộc và 457.397 đảng viên. Trong đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mô hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được hoàn thiện; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, hiệu quả lãnh đạo được nâng cao.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị thời gian tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.
 
Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Thứ hai là nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Thứ ba là đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Tại Hội thảo, có 10 đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tập trung phân tích, làm rõ hơn về lý luận và thực tiễn, tính khoa học và những bài học kinh nghiệm có được về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nói chung, ở Đảng bộ Hà Nội nói riêng.
 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội thảo
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, đây là hội thảo đầu tiên mở đầu trong cả nước để chuẩn bị đề án của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sắp tới, thông qua Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên. Hội thảo của Hà Nội tổ chức nghiêm túc, chất lượng; 10 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã cung cấp thêm những kiến thức từ thực tiễn phong phú, sinh động.
 
“Báo cáo tại hội thảo của Thành ủy Hà Nội đã phân tích đầy đủ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, làm rõ sự cần thiết những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Tôi đánh giá cao, đồng tình và ghi nhận những kết quả đạt được; đặc biệt là những cách làm sáng tạo, hiệu quả của thành phố Hà Nội...” - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh.
 
Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: Những kết quả đạt được thời gian qua trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2020, là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy Đảng các cấp từ Thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm cao; đây là cơ sở rất quan trọng để các cấp ủy Đảng rút kinh nghiệm, bổ sung, đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đặc biệt là trong điều kiện hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị. 
 
Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội thảo đã nhấn mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là về nội dung đánh giá, kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá và những kiến nghị, đề xuất. Cũng có ý kiến nêu ra những nội dung dự báo, nhất là đối với những thách thức đan xen, tiềm ẩn có liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong điều kiện Thành phố Hà Nội đang thực hiện các giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.
 
“Ngay sau Hội thảo, Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, lựa chọn tiếp thu tối đa, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chuyên đề, gửi Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”.” - đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t