Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 (14:11 23/07/2021)


HNP - Sáng 23/7, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chử Xuân Dũng và các thành viên BCĐ.  

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Chương trình 07-CTr/TU Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị


Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực BCĐ, ngay sau khi kiện toàn BCĐ, Sở Khoa học và Công nghệ đã bổ sung, xây dựng dự thảo các văn bản về quy chế hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, kế hoạch hoạt động BCĐ năm 2021. Về dự thảo quy chế hoạt động của BCĐ đã nêu rõ nhiệm vụ của BCĐ, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các thành viên BCĐ. Về dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, đã phân công chi tiết cho từng thành viên BCĐ, phụ trách từng chỉ tiêu và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch cụ thể. Sở cũng đã xây dựng các nội dung công việc BCĐ thực hiện trong năm 2021 với tiến độ cụ thể, phân công rõ đơn vị thực hiện, tham mưu kèm theo phụ lục phân công thực hiện 29 nhiệm vụ cụ thể của BCĐ trong năm 2021.  

 

Bên cạnh đó, ngay sau khi Chương trình 07-CTr/TU được ban hành, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Chương trình đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện. Sau khi xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành của thành phố, Sở KH&CN đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND TP triển khai Chương trình gồm 3 mục: Mục I. Mục đích, yêu cầu; Mục II. Nội dung thực hiện; Mục III. Tổ chức thực hiện và 01 phụ lục phân công thực hiện; 32 đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch.

 

Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình số 07-CTr/TU Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị: Các sở, ngành, quận, huyện cần sớm rà soát các danh mục liên quan 32 đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch của UBND TP triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU. Trong đó, cần đề xuất điều chỉnh nội dung nào thì đăng ký lại, nêu rõ sản phẩm, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, để xác định nguồn lực cho việc thực hiện. Các đơn vị cần hoàn thành các dự thảo một cách tổng thể theo hướng xác định rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực cho thực hiện, tùy theo cấp độ phê duyệt để tham mưu, muộn nhất ngày 26/7, hoàn thiện để trình UBND TP ban hành trong tháng 7/2021, tránh để quá chậm trễ.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng đề nghị Sở KH&CN chủ trì hoàn thiện dự thảo báo cáo, các đơn vị rà soát triển khai, từ đó, đề xuất Thành ủy thông qua HĐND TP có bổ sung cơ chế chính sách để thực hiện cho phù hợp. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, các đơn vị cần tập trung vào nội dung này, bởi đây là cơ hội để phát triển lĩnh vực của mình. Sau này, Ban chỉ đạo sẽ giao ban 3 tháng/lần, kiểm điểm và đôn đốc công việc.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đặc biệt nhấn mạnh, để Chương trình số 07-CTr/TU đạt hiệu quả cao, có sản phẩm cụ thể thì việc thực hiện cần có quyết tâm cao hơn với những bước đi cụ thể. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thành hệ thống văn bản, với quan điểm 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy cần thống nhất với nhau, rõ vai trò các cơ quan đơn vị. Bên cạnh ban hành báo cáo sơ kết 6 tháng và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, BCĐ Chương trình cũng cần xây dựng kế hoạch 5 năm của BCĐ, trong đó bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm của Chương trình.


Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t