Tổng hợp kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (16:30 23/06/2021)


HNP - Ngày 23/6, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh của HĐND và UBND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND TP được bầu tại kỳ họp


Trong phiên làm việc buổi sáng, sau phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, thay mặt Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp
 
Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu” trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Phát huy những kết quả tích cực đó, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND Thành phố khóa XVI, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, HĐND Thành phố bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan của HĐND Thành phố, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp”.
 
Lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP được bầu tại kỳ họp
 
Sau phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy, HĐND TP đã bầu các chức danh của HĐND Thành phố và UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn  tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP, đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. HĐND TP cũng bầu 2 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TP, 6 đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, 12 đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND TP và 21 đồng chí Ủy viên UBND TP.
 
Phát biểu sau khi được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí là động lực thôi thúc chúng tôi càng phải cố gắng hơn trong công việc, trong rèn luyện, trong tu dưỡng để thực hiện tốt các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt trọng trách được giao”.
 
Phát biểu sau khi được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định, trước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, UBND Thành phố sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo. Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của Chính quyền Thành phố.
 
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp
 
Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận trong thành tích chung của thành phố, có sự đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với những đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, giám sát, chất vấn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, hoạt động ngày càng sát với thực tiễn và phát huy hiệu lực, hiệu quả.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp
 
Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND TP đã bầu 100 đồng chí Hội thẩm Toà án Nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
HĐND Thành phố quyết nghị về số lượng Ủy viên các Ban HĐND Thành phố, theo đó, số lượng ủy viên của mỗi Ban HĐND TP không quá 15 người (bao gồm cả Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách của mỗi Ban HĐND TP).
 
HĐND Thành phố quyết nghị về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (không kể kỳ họp chuyên đề) như sau: Kỳ họp giữa năm được tiến hành vào tháng 8/2021; Kỳ họp cuối năm được tiến hành vào tháng 12/2021.
 
HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. 
 
HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Theo đó, HĐND TP quyết nghị 6 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội gồm: Chi chế độ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly; chế độ bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; chế độ đối với người phải kéo dài thời gian cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung; hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố phải thực hiện cách ly tập trung. 
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sau 1 ngày làm việc, HĐND thành phố đã hoàn thành chương trình đề ra, trong đó, thực hiện ngay các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của chính quyền các cấp. Đó là: Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND thành phố; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố; Nghị quyết điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
 
Phát huy khí thế và thành công của kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, trong thời gian tới, UBND thành phố, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố sớm ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND thành phố.
 
Cùng với đó là tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và các cơ quan liên quan trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung. Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc giải quyết, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc; kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.
 
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố cần phát huy tốt vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động, thực hiện lời hứa của mình trước cử tri; tăng cường tiếp xúc với cử tri và nhân dân địa phương nơi mình ứng cử để nắm bắt, phản ánh, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thành phố, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động của HĐND thành phố.

Nguyễn Hợp - Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t