Khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI (08:46 23/06/2021)


HNP - Sáng 23/6, tại trụ sở HĐND-UBND Thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ Nhất để xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP. 


Dự kỳ họp, đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
 
Lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân Thủ đô. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn cao, đạt 99,16%. Thành phố đã bầu đúng, bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố, đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần; bầu được 1.052 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; bầu 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: "Thành tích, kết quả nổi bật này thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao trong Nhân dân và cử tri Thủ đô để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng".
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ Nhất, HĐND Thành phố được tổ chức hôm nay để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm TAND nhân dân theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Thành phố nhiệm kỳ mới. Những người được bầu sẽ đảm đương, gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thành các Nghị quyết cụ thể của HĐND, các chương trình, kế hoạch của UBND nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ.
 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội, Nghị định số 32 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nên tại kỳ họp này, HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt ở cấp phường khi không tổ chức HĐND và cơ chế chính sách trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đó là: (1) Điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. (2) Một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Việc thông qua 02 nghị quyết trên tại kỳ họp thứ Nhất cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc, đồng hành của HĐND Thành phố trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quan trọng của Thành phố.
 
Là kỳ họp đầu tiên của HĐND Thành phố khóa XVI, mang theo nhiều kỳ vọng và niềm tin của Nhân dân Thủ đô, với phương châm hoạt động “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng rằng, HĐND Thành phố sẽ thực sự tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.
 
Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố gồm: 
 
Các chức danh của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch HĐND Thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND.
 
Các chức danh của UBND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch UBND Thành phố; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các Ủy viên UBND Thành phố.
 
Bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Cũng tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND Thành phố xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND Thành phố; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố trong năm 2021. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Nguyễn Hợp - Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t