Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của quận Ba Đình (19:15 22/06/2021)


HNP - Sáng 22/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh Thành phố Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại quận Ba Đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận tại buổi làm việc


Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quận Ba Đình cho biết: công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong những năm qua luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu. Về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, quận đã chỉ đạo 14 phường mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 653 đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên, cán bộ các tổ chức quần chúng, đoàn viên, thanh niên, hội viên. Kết quả, 70% đối tượng đạt khá và giỏi. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quận còn chỉ đạo trực tiếp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn, trong đó, tập trung vào các ngày lễ, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; kết hợp tổ chức các buổi nói chuyện thời sự về biển đảo và thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 3 và 4. Từ năm học 2019 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã giúp đỡ các trường THPT đứng chân trên địa bàn tổ chức hội thao môn học quốc phòng - an ninh cấp trường, cấp quận, cụm trường và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi môn học này. 
 
Đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề trên địa bàn quận đã chủ động tổ chức cho sinh viên của nhà trường học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh đúng, đủ nội dung chương trình…
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác giáo dục, quốc phòng và an ninh của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Ba Đình, trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quận đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của quận thường xuyên được kiện toàn, hoạt động nề nếp, có quy chế…; việc phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh toàn dân đã được cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với các phòng, ban của quận phối hợp hướng dẫn bằng nhiều biện pháp, hình thức phù hợp với yêu cầu thực tiễn; công tác rà soát quản lý đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, chỉ đạo phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đã được thực hiện chủ động, thường xuyên; theo dõi và nắm kết quả giáo dục quốc phòng an ninh cho các học sinh trong 05 trường THPT trên địa bàn theo quy định...
 
Phát huy kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới, trong bối cảnh Covid-19, tình hình diễn biến phức tạp, quận Ba Đình cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Chương trình 09 của Thành ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong nhiệm kỳ tới, quận phải cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, đề án sinh động, thiết thực. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của quận cần thường xuyên kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực trong việc tham mưu về quốc phòng - an ninh, nhất là đối với quận có vị trí vai trò quan trọng đối với thành phố. Thường xuyên nắm chắc các đối tượng thuộc diện giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhất là các cơ quan thuộc Trung ương để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Cần lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên của quận. Đi sâu vào chất lượng để khắc phục những hạn chế trong việc bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng an ninh gắn với biểu dương, khen thưởng hằng năm.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t