Kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận Ba Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (13:35 18/06/2021)


HNP - Sáng 18/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Ba Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc, nhằm báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, khóa XX; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự kỳ họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp


Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND quận cho biết, xác định tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, quận Ba Đình đã chủ động, sớm ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập 12 Tổ công tác của Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ủy ban bầu cử quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các Tiểu ban, Tổ công tác giúp việc và Tổ phục vụ UBBC; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Đồng thời đặt ra mục tiêu: “Hai đảm bảo”, “Bốn không”, “Ba đẹp”, “Tám phấn đấu” để hoàn thành tốt cuộc bầu cử.
 
Đồng thời, đã chủ động ban hành các phương án phòng, chống Covid-19; phương án ứng phó với thiên tai, sự cố trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn quận. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 163.897 người (đạt 99,98%). Tổng số 35 người trúng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Toàn cảnh kỳ họp
 
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua cuộc bầu cử, cử tri đã lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Kết quả của cuộc bầu cử là cơ sở quan trọng để HĐND các cấp thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND quận khóa XX rất nặng nề, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi chúng ta triển khai mô hình chính quyền đô thị với nhiều sự thay đổi lớn trong tổ chức bộ máy trong chính quyền cấp quận và phường; cùng với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; cũng như những mục tiêu, quyết tâm lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đề ra. Để thực hiện những mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận phải đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất. Tại Kỳ họp này, HĐND quận sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, các Ban của HĐND, ủy viên UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. Thành công của kỳ họp là cơ sở quan trọng bảo đảm cho thành công của hoạt động toàn khóa HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của quận, trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận giai đoạn 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt, Quận ủy đã chỉ đạo tập trung thực hiện quy trình công tác cán bộ để giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND quận phát huy dân chủ, đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng về công tác cán bộ, nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn bầu các đồng chí đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào các chức danh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận giai đoạn 2021 - 2026 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đề ra. Đặc biệt, nhiệm kỳ này, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, quận đã cụ thể hóa thành 55 Đề án, kế hoạch cùng 145 chỉ tiêu xuyên suốt cả nhiệm kỳ.
 
Đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận được HĐND quận lựa chọn, bầu các chức danh tại kỳ họp này chủ động bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và vai trò giám sát, quyết định của HĐND. Kế thừa thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.
 
Với trách nhiệm cao nhất trước cử tri và nhân dân Ba Đình, đề nghị các vị đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục phấn đấu và thực hiện tốt chương trình hành động của mình; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu để cùng HĐND quận hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn quận.
 
Trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, dự thảo Quy chế của HĐND quận; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND quận chủ động xây dựng, hoàn thiện, bổ sung Quy chế hoạt động của UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 cho phù hợp, đặc biệt bám sát tình hình hiện nay, nhất là từ ngày 01/7 quận sẽ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ. Đặc biệt, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận, trong đó, nêu cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội; trong phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị.
 
Trước những thời cơ và thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, đặc biệt là trước diễn biến cực kỳ phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy mong rằng HĐND quận nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và đóng góp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong quận, đẩy nhanh sự nghiệp xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
 
Đại biểu HĐND quận bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận
 
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, ông Nguyễn Công Thành đã tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100%; bà Phạm Thị Hồng Hạnh đã tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND quận; ông Tạ Nam Chiến đã tái cử chức vụ Chủ tịch UBND quận với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND quận; ông Nguyễn Trung Dũng, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND quận; Phạm Thị Diễm, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND quận; ông Cồ Như Dũng, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận với tỷ lệ 35/35 phiếu bầu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND quận. 
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên hai Ban HĐND quận. Ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2021. 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t