Hội thảo “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới" (14:43 11/06/2021)


HNP - Sáng 11/6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới". Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo


Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, trong những năm qua, tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung triển khai, nghiêm túc thực hiện quan điểm, đường lối của đảng, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án… bằng nhiều giải pháp nhằm từng bước xây dựng đội ngũ và cán bộ công đoàn theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, phấn đấu đủ về số lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh, ổn định, từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu khai mạc hội thảo
 
Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ bản vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với hoạt động công đoàn. Thông qua phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiều cán bộ công đoàn trưởng thành và được bổ nhiệm, quy hoạch ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị.... Do đó vai trò của tổ chức công đoàn trong nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được khẳng định, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được nâng lên, đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ công đoàn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ ở nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở còn hình thức, thiếu tính liên thông, thống nhất, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy các cấp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố; Năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng về nghiệp vụ công tác công đoàn; trình độ chuyên môn hầu hết đều đại học trở lên nhưng số được đào tạo chính quy hoặc bồi dưỡng lý luận Công đoàn còn rất hạn chế, chủ yếu là cán bộ Công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công tác đánh giá cán bộ còn mang định tính, chưa nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Chính sách đối với cán bộ CĐCS chưa thực sự thỏa đáng, chưa thực sự tạo động lực để thu hút cán bộ có trình độ, năng lực tham gia hoạt động Công đoàn; Số lượng đoàn viên, số lượng CĐCS ngày càng tăng, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp trong khi biên chế cán bộ Công đoàn còn thiếu và ngày càng giảm nên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới...
 
Quang cảnh hội thảo
 
Từ thực tế phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã chứng minh, muốn xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì phải xây dựng được đội ngũ cán bộ Công đoàn chất lượng, có bản lĩnh, có phẩm chất, năng lực tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Chính vì vậy, để có cơ sở khoa học về cả lý luận và thực tiễn nhằm nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về công tác cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng về công tác cán bộ Công đoàn hiện nay; Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: Nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp với chuyên môn, các ban, ngành liên quan để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn; Công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô theo tiêu chí cán bộ ở mỗi cấp tương ứng: Thành phố; cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ CĐCS; Công tác tạo nguồn, tuyển dụng cán bộ Công đoàn; công tác quy hoạch; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ như: luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ; Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Các giải pháp về cơ chế bảo vệ, các chế độ, chính sách; điều kiện cơ sở vật chất, thời gian để cán bộ Công đoàn hoạt động.
 
Các đại biểu tham luận tại hội thảo
 
Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề xuất thí điểm một số mô hình về công tác cán bộ: Thành lập Văn phòng đại diện Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất; Thành lập tổ tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thu tài chính công đoàn các thành viên là cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu; Thí điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo chức danh, theo vị trí việc làm…; Chủ tịch Công đoàn trong doanh nghiệp có đông lao động là cán bộ Công đoàn chuyên trách.
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá 10 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học tham luận tại hội thảo đã phản ánh sinh động thực trạng chất lượng cán bộ công đoàn Thủ đô, đồng thời nêu những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, công tác công đoàn hiện nay đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn. Nguyên nhân là do cán bộ công đoàn thường xuyên thay đổi, công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ công đoàn còn nhiều bất cập nên chưa thu hút được những thủ lĩnh thực sự của phong trào công nhân vào các vị trí nòng cốt theo Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
 
Trong khi đó, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các tổ chức công đoàn nói chung và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói riêng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp, khu công nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch; xây dựng kịp thời các kịch bản ứng phó với diễn biến dịch bệnh; giữ vững sự an toàn trong các khu công nghiệp và chế xuất của Thủ đô trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng tại các địa phương lân cận.
 
“Từ thực tế ứng phó của đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô với đại dịch Covid-19 thời gian qua, có thể nhận thấy những cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực; có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và vì người lao động”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá.
 
Để làm tốt công tác cán bộ công đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ký ban hành ngày 31/5/2021. Từ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về cán bộ công đoàn, cần sớm hoàn thiện bộ tiêu chí riêng về công tác cán bộ công đoàn Thủ đô, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút nhân tài vào vị trí cán bộ công đoàn.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ mong muốn, cùng với việc quan tâm tới công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm xem xét ban hành định hướng cụ thể về việc tuyển dụng cán bộ công đoàn, trong đó, chú trọng việc bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới.
 
Cùng với việc trau dồi trình độ chuyên môn, mỗi cán bộ công đoàn phải không ngừng nỗ lực, vận dụng các mối quan hệ để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, mỗi cán bộ công đoàn cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp đề ra những giải pháp hiệu quả để kiểm soát và khống chế dịch bệnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị lãnh đạo công đoàn Thủ đô đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, xây dựng và vận hành các tổ Covid-19 trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về phòng, chống dịch Covid-19, qua đó góp phần giữ vững an toàn dịch bệnh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần cùng thành phố kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t