Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm việc với huyện Quốc Oai (19:19 12/05/2021)


HNP - Ngày 12/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về một số nội dung trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ... 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận tại buổi làm việc


Trong những năm qua, Huyện ủy Quốc Oai luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là sau đại hội Đảng các cấp, các đảng bộ, chi bộ Đảng trực thuộc hoạt động hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Các đồng chí Thường trực, BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên tham dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, tổ dân phố để kịp thời nắm bắt tư tưởng, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, của chi bộ, cấp ủy viên.
 
Sau khi tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng 4 Chương trình, 5 Nghị quyết, 6 Đề án và 01 Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025. 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo đề án nhân sự. Công tác tham mưu chuẩn bị nhân sự đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn và sự chỉ đạo cấp trên.
 
Việc triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được thực hiện tốt, cơ bản ổn định. Sau khi kiện toàn các chức danh, bộ máy chính trị ở cơ sở cơ bản phát huy được hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt, Huyện ủy cũng đã linh hoạt, sáng tạo trong việc điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở công tác để khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ ở một số Đảng bộ xã, thị trấn. Sau triển khai Đề án số cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm 95 người so với trước, cấp thôn giảm 88 người.
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, rà soát các vụ việc phức tạp để tập trung giải quyết nhằm ổn định tình hình ở cơ sở và hạn chế gửi đơn, thư vượt cấp...
 
Sau khi nghe ý kiến từ cơ sở và trao đổi của các thành viên đoàn công tác, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tập thể Ban thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, từ việc sắp xếp cán bộ đến việc điều động, luân chuyển cán bộ rất sáng tạo, linh hoạt, dần từng bước phát triển.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm huyện Quốc Oai cần triển khai trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo yêu cầu Huyện ủy Quốc Oai nhìn nhận lại các lĩnh vực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Huyện cần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đánh giá được thực trạng của từng chi, Đảng bộ trên địa bàn để có kế hoạch quan tâm, bồi dưỡng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đặc biệt, đối với 3 tổ chức cơ sở Đảng thuộc diện quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình dư luận để giải quyết ngay những mâu thuẫn, vướng mắc ở cơ sở, không để phát sinh thành điểm phức tạp...
 
Huyện ủy phải coi công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt của cả nhiệm kỳ. Trước mắt, phải đánh giá được năng lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ để sắp xếp đúng vị trí, đúng chuyên môn nhằm phát huy hết khả năng cống hiến của cán bộ, đưa huyện Quốc Oai phát triển ổn định... Ngoài ra, để thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai chỉ đạo quyết liệt khắc phục những khó khăn, tồn tại để giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t