Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông (15:24 12/05/2021)


HNP - Sáng 12/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri quận Hà Đông. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại UBND quận tới điểm cầu 17 phường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền trình bày Chương trình hành động


7 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Đơn vị bầu cử số 10, gồm: bà Nguyễn Thị Tố Anh, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông; Ngô Thị Hà, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi quận Hà Đông; bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty điện lực Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư quận ủy Hà Đông; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hanel.

Tại buổi tiếp xúc, hội nghị đã thông qua danh sách và tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử đại biểu HĐND TP. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động dự kiến thực hiện khi trúng cử. Trình bày chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng, lựa chọn, sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của HĐND Thành phố, là người đại diện xứng đáng cho cử tri Hà Nội nói chung và Hà Đông nói riêng. Theo đó, sẽ thực hiện vai trò, chức trách của đại biểu HĐND Thành phố, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, từ đó, phản ánh với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân cũng như người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chủ động tìm hiểu kỹ về đặc điểm, tình hình, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là những vẫn đề còn tồn tại, hạn chế, nổi cộm trên địa bàn quận Hà Đông; nắm rõ nguyên nhân, từ đó, có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, cử tri và Nhân dân quận Hà Đông để từng bước tháo gỡ có hiệu quả. Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND Thành phố, với lĩnh vực được phân công phụ trách, sẽ phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo, cử tri và nhân dân quận Hà Đông tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của quận Hà Đông. Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận. Tiếp tục phối hợp xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại, dịch vụ, du lịch, làng nghề; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân…

Bà Bạch Liên Hương trình bày Chương trình hành động

Trình bày Chương trình hành động của mình, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH khẳng định: sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND TP; tham gia các hoạt động của tổ đại biểu HĐND TP; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND TP. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND TP, các cơ quan, tổ chức liên quan… Bên cạnh đó, với trách nhiệm là Giám đốc Sở LĐTB XH Thành phố, sẽ có điều kiện trực tiếp tham mưu cho HĐND triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội Thủ đô theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17 đã đề ra, được cụ thể hóa trong 10 chương trình công tác của Thành ủy với 27 nhóm chỉ tiêu quan trọng về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Trình bày Chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026: liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân và các cấp chính quyền, đoàn thể để phản ánh đúng thực chất tình hình và có những kiến nghị xác đáng, giúp cho HĐND, các Ban của HĐND nghiên cứu, kiểm tra, giám sát và cùng các cơ quan liên quan giải quyết. Lãnh đạo Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định, tin cậy cho phát triển kinh tế, xã hội, ngoại giao, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và phục vụ tốt đời sống nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô song hành với bảo vệ môi trường và triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Chương trình hành động

Trình bày Chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ có thêm cơ hội để thường xuyên được tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó, đề xuất giải quyết được những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân trong quận. Lắng nghe, phản ánh kịp thời, trung thực kiến nghị của cử tri, nhất là những khó khăn, bức xúc của người dân; đảm bảo các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri của quận và Nhân dân Thủ đô. Tích cực chủ động nắm bắt, nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Thành phố, tình hình thực tiễn của Hà Nội để tham gia xây dựng chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố trong nhiệm kỳ tới…

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Chương trình hành động

Trình bày Chương trình hành động của mình, bà Bùi Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hanel khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, để kịp thời pản ánh, giải quyết các vấn đề đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp; phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đến chính quyền nhằm góp ý, đề xuất các chính sách thiết thực; tích cực đóng góp cho quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành phố và quận. Đặc biệt, quan tâm tới việc đào tạo nguồn nhân lực với kỹ năng số và kỹ năng 4.0 phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới của Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe của ngươi dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn Thành phố và quận…

Trong Chương trình hành động của mình, bà Ngô Thị Hà, Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP sẽ luôn gương mẫu chấp hành, đồng thời, chủ động tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vụ công tác của mình; tích cực nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong công tác hướng nghiệp, chọn nghề đúng đắn cho học sinh; tham mưu với lãnh đạo các ban ngành có thẩm quyền mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp trồng người.

Bà Nguyễn Thị Tố Anh cho biết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND, sẽ tham mưu Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với cử tri một cách nhanh nhất, chính xác và đầy đủ nhất; thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình của địa phương, những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nhân dân, những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của Thành phố để báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo giải quyết. Phối hợp với cơ quan báo chí kịp thời phản ánh các biểu hiện, đối tượng vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc khối khoa giáo giảm thiểu tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, bị bạo lực học đường…

Nêu ý kiến tại Hội nghị, cử tri quận Hà Đông tán thành với chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND TP và bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động này, giải quyết các kiến nghị của địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của quận Hà Đông.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền tiếp thu các ý kiến của cử tri

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP, thay mặt các ứng cử viên, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời, nhấn mạnh: trước hết, với chức trách nhiệm vụ của mình sẽ lắng nghe đầy đủ và cùng với quận Hà Đông tập trung tháo gỡ với từng vụ việc, công việc mà cử tri mong muốn, phản ánh. Nếu 4 trong 7 người vinh dự được các cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND TP sẽ tập trung cùng với quận Hà Đông và các ban, ngành của Thành phố xem xét, giải quyết tháo gỡ đối với từng lĩnh vực từ những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện cho đến những vấn đề về cơ chế chính sách thúc đẩy cho phát triển sản xuất, sản xuất làng nghề, sản xuất về nông nghiệp… Các vấn đề liên quan đến xử lý các nội dung bức xúc của Thành phố cũng như của quận liên quan đến nhà chung cư, đất dịch vụ, các vấn đề an sinh xã hội.


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t