Thông qua danh sách 160 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (11:50 17/04/2021)


HNP - Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.  

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố; đại diện các Ban Đảng Thành ủy, Sở Nội vụ Thành phố dự hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Từ ngày 21/3- 13/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành 182 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri với 15.174 người tham dự, ghi nhận 1.003 ý kiến. Các hội nghị được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng.
 
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường: Trong số 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có 24 người nộp đơn xin rút, 02 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú dưới 50%. Còn lại 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội theo cơ cấu sau đây: Nữ: 63/162 người (38,89%); Tái cử: 53/162 người (32,71%); Dân tộc: 04/162 người (2,46%); Tuổi trẻ (dưới 40): 35/162 người (21,60%); Ngoài đảng: 23/162 người (14,2%); Đảng viên: 139/162 người (85,8%)

Hội nghị có 04 ý kiến tham gia thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng cần thiết những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết với tỷ lệ 100% (55/55 đại biểu): Không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin  rút  ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Không đưa vào danh sách 02 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50% và lập danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khoá XVI. 02 người không đưa vào danh sách có tỷ lệ biểu quyết lần lượt là: 44/55 đại biểu (80%) và 41/55 đại biểu (74,54%). 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết: Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ Ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ Ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.
 
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. MTTQ TP cũng sẽ tăng cường nắm và định hướng dư luận Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t