Chương Mỹ: Cần tập trung mọi nguồn lực để việc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm (18:26 10/04/2021)


HNP - Sáng 10/4, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị Tổng kết HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động HĐND từ huyện đến cơ sở đã tập trung sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã thông qua 111 nghị quyết, trong đó, có 31 nghị quyết về tổ chức nhân sự và 80 nghị quyết khác. HĐND các xã, thị trấn đã ban hành tổng số 1.995 nghị quyết, trong đó, có 513 nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự; 1.336 nghị quyết khác. Các nghị quyết được HĐND huyện, xã, thị trấn được ban hành đúng trình tự, quyền hạn theo luật định. Các nghị quyết đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực. Từ những nghị quyết, quyết sách đúng đắn đã góp phần vào sự phát triển chung của huyện với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%; 30/30 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 0,64%.
 
Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện với 22 kỳ họp đã có 470 ý kiến thảo luận và 15 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện; HĐND cấp xã gần 2.000 ý kiến thảo luận, 156 ý kiến chất vấn. 100% các ý kiến đã được UBND, các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định.
 
Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện còn thành lập 30 đoàn giám sát, tổ chức giám sát 53 cuộc; các Ban của HĐND huyện đã thành lập 47 đoàn khảo sát, giám sát, tổ chức giám sát 61 cuộc. Đối với HĐND xã, thị trấn đã tổ chức được 616 đoàn giám sát. Các cuộc giám sát của HĐND các xã, thị trấn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật định; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc tại địa phương; sau giám sát có thông báo kết quả giám sát gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo sự nghiêm túc trong giám sát. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ thi đua của Thành phố cho HĐND huyện Chương Mỹ
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của HĐND các cấp huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ qua từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử tri và Nhân dân trong huyện đánh giá, ghi nhận. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2016-2021, tập thể HĐND huyện được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen. 
 
Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2016-2021 để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác và hoạt động của HĐND các cấp một cách thiết thực, hiệu quả; tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND các cấp. Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND, UBND, UB MTTQ cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND các cấp, vai trò và trách nhiệm của đại biểu HĐND; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với các đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân.
 
Cùng với đó, cần tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung mọi nguồn lực cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Ngay sau bầu cử, cần chỉ đạo, chuẩn bị và tiến hành đúng quy định kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để bầu các chức danh HĐND, UBND theo quy định, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Bước vào khóa mới, cần chú trọng triển khai hiệu quả, chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan và đại biểu dân cử, đảm bảo HĐND, các vị đại biểu HĐND phải thật sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, trí tuệ và chất lượng. 
 
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV đã xác định. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện phải tích cực bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện và tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t