Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị định của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (16:18 02/04/2021)


HNP - Phát biểu tại hội nghị giao ban thường kỳ Quý I/2021, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Anh Dũng cho biết, tháng 4 và quý II/2021, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội với Hà Nội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, chuẩn bị ban hành Quy chế mẫu của UBND phường thuộc Thành phố.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Anh Dũng báo cáo tại hội nghị


Về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành quý I/2021 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, quý I năm 2021, UBND Thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo thực hiện 3.555 văn bản của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 3 năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố 12 nhiệm vụ có thời hạn. Kết quả: đã hoàn thành: 5 nhiệm vụ; đang triển khai trong hạn 7 nhiệm vụ. 
 
UBND Thành phố đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã chủ trì báo cáo, trình Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố phê duyệt, thông qua 08/10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII. Triển khai thực hiện Chương trình hành động ngày 02/11/2020 của Thành ủy và Chương trình hành động số 780-CTr/BCS ngày 08/12/2020 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, ngày 30/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã báo cáo và được HĐND Thành phố thông qua 3 nội dung tại Kỳ họp thứ 19, HĐND Thành phố khóa XV gồm: Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Thành phố; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND Thành phố. Trả lời 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV.    
 
Về công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND Thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, UBND Thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 13.451 văn bản quản lý nhà nước; phê duyệt 7.393 văn bản hành chính.
 
Công tác đối ngoại được quan tâm mở rộng sau ảnh hưởng dịch Covid-19. Lãnh đạo UBND Thành phố đã tiếp và làm việc với 11 đoàn khách quốc tế: Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp đại sứ các nước: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Phần Lan, Tổ chức tài chính quốc tế IFC, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.
 
Công tác tiếp công dân được chú trọng. Ban Tiếp công dân Thành phố đã tổ chức tiếp 450 lượt (534 công dân); giải quyết khiếu kiện của 9 đoàn đông người; xử lý 997/1009 đơn khiếu nại, tố cáo (đạt 99%). Lãnh đạo UBND Thành phố đã trực tiếp tiếp 32 lượt (112 công dân), nhận 73 đơn.
 
Tháng 4 và quý II/2021, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội với Hà Nội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, chuẩn bị ban hành Quy chế mẫu của UBND phường thuộc Thành phố. Bám sát thực hiện quyết liệt các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với thành phố Hà Nội ngày 28/3/2021, trong đó ,có 17 nội dung kiến nghị, đề xuất của Hà Nội.
 
Chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Nghị quyết Kỳ họp thứ 19, HĐND Thành phố. Tham mưu Ban cán sự đảng UBND Thành phố chuẩn bị báo cáo Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 về “các cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố”. Đôn đốc tập trung giải quyết kiến nghị, đề xuất của các quận, huyện, thị ủy theo kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại các địa bàn. Rà soát các nội dung trình Kỳ họp giữa năm 2021, HĐND Thành phố. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức hành chính sự nghiệp thuộc Thành phố theo quy định.
 
Chỉ đạo phục vụ tốt các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thành phố quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước mùa Hè 2021; tuyển sinh các cấp năm học 2021 - 2022. 
 
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Hoàn thành phương án tiếp nhận, vận hành dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vào khai thác sử dụng khi đủ điều kiện. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, quy hoạch phân khu ga Hà Nội; hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị. Đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, trang trí, chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, công tác cấp, thoát nước mùa hè. Xử lý dứt điểm tồn tại về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn giai đoạn II. Tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t