Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (15:30 02/04/2021)


HNP - Sáng 02/4, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.  

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân


Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có thể thấy kết quả nổi bật là Đảng bộ Khối, cấp ủy các TCCSĐ và các đoàn thể Khối đã chuyển mạnh từ tư duy sang hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tập thể, cá nhân tiêu biểu “làm theo” gương Bác trên các mặt công tác và lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Qua quá trình học tập làm theo Bác, nhiều mô hình mới, cách làm hay tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực sự đã có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ, điển hình như: Đảng bộ cơ quan Sở Y tế xác định khâu đột phá với 3 nội dung là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ, đổi mới phong cách giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; Đảng bộ cơ quan UBKT Thành ủy chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hay như Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Đảng bộ cơ quan Thành đoàn thực hiện hiệu quả các mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện”; “Sổ vàng làm theo lời Bác”; “Nhật ký làm theo lời Bác”; “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”… Trong các sở, ngành lại chú trọng chọn cải cách hành chính, phục vụ người dân và DN: Đảng bộ cơ quan Sở KH&ĐT đề xuất TP lập tổ công tác đặc biệt để kịp thời giải quyết TTHC liên quan quyết định chủ trương của các dự án đầu tư nước ngoài, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư; Đảng bộ Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL xác định rõ yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân và DN; Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp tập trung thực hiện mô hình “Tư pháp Thủ đô hướng về cơ sở”...

 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

 

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc và khẳng định: Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã rất nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với điểm nhấn là đã khắc phục được hạn chế của nhiệm kỳ trước, tạo chuyển biến cơ bản, tạo lan tỏa rộng lớn tới tất cả TCCSĐ, đạt kết quả rõ nét trong khối chính quyền. Cùng đó, Đảng ủy Khối đã lồng ghép nội dung học tập làm theo Bác vào việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án; triển khai nhiều hoạt động phong phú, làm cho việc học tập làm theo Bác trở nên gần gũi, tạo lan tỏa lẫn nhau giữa các TCCSĐ trong Khối. “Nhiệm kỳ qua, TP có những thuận lợi nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức, trong đó, thay đổi nhiều cán bộ chủ chốt, nhiều sự việc lớn tác động đến tư tưởng cán bộ công chức (CBCC)… Song, TP đã đạt kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, giữ được đoàn kết ổn định, cũng nhờ bản lĩnh, truyền thống của Đảng bộ TP, trong đó, Đảng bộ Khối các cơ quan TP là nơi tập hợp những cơ quan trọng yếu của TP đóng vai trò quan trọng” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

 

Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đội ngũ; lấy văn hóa con người Hà Nội là động lực mang tính quyết định sự phát triển bền vững của Hà Nội; dựa trên nền tảng KHCN, đổi mới sáng tạo, tận dụng thành tựu của Cách mạng công nghệ lần thứ 4... Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí và khát vọng phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong nhiệm vụ chung như vậy, Đảng bộ Khối các cơ quan TP cần xác định đặc biệt khơi dậy tinh thần gương mẫu, lòng tự trọng, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCC, đảng viên, để đóng góp nhiều hơn vào tăng chỉ số PAPI của TP; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và mọi công việc ở các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần có sản phẩm cụ thể; nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa trong bối cảnh mới.

 

“Chủ tịch UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP với 137 nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Đảng ủy Khối cần sớm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trong những chương trình, đề án của mình để thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu; CBCC, đảng viên chú trọng học Bác tính giản dị, khiêm tốn, cố gắng ở mức cao nhất tránh bệnh thành tích. Khen thưởng, động viên là một giải pháp quan trọng trong công tác đảng, đoàn thể, song phải thực chất, đúng người đúng việc. Học, làm theo Bác cũng không chờ chỉ đạo, chỉ thị, mà cần cố gắng thường xuyên, để kịp thời uốn nắn những sai lệch trong công việc hằng ngày. Mục tiêu là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối và từng TCCSĐ thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ TP” - Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t