Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (12:22 23/02/2021)


HNP - Sáng 23/02, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2021 tại 03 điểm cầu của Trung ương và 63 điểm cầu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành phố Hà Nội


Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.
 
Phát biểu khai mạc, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, từ đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. 
 
Tính đến hết ngày 17/02/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả trung ương và địa phương) là 1.045 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Trong đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trung ương có 29 người, địa phương là 41 người.
 
Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đại biểu lưu ý một số nội dung: Thứ nhất, MTTQ Việt Nam các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức hữu quan.

Thứ hai, việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật, giám sát của Nhân dân, đại diện các tổ chức, báo chí. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay. Không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp. Thứ tư, hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 

Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu, đặc biệt là các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, nhất là những nội dung về bầu cử thuộc nhiệm vụ của MTTQ để cùng trao đổi các biện pháp tháo gỡ.

Tiếp đó, đồng chí Phan Văn Vượng, Phó Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật đã giới thiệu chuyên đề: “Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”. Các đại biểu tham dự đã trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác bầu cử. Đồng thời yêu cầu, MTTQ các cấp quán triệt đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử; Chủ động, phù hợp với tình hình thực tiễn để phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan liên quan thực hiện tốt vai trò của MTTQ trong kiểm tra giám sát và các chức năng khác. Quá trình giám sát, kiểm tra, cần thống nhất với các cơ quan kiểm tra, giám sát khác, để giám sát rộng, sâu nhưng không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.

Đối với các kiến nghị của các đại biểu, đề nghị Ban dân chủ pháp luật chủ trì phối hợp để có hướng dẫn các địa phương, tránh tối đa những sai sót dù nhỏ nhất. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các vướng mắc nếu có, phát sinh trong thực tiễn gửi về Trung ương để có giải pháp xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vướng mắc trong thẩm quyền, các địa phương chủ động giải quyết kịp thời, đúng quy định.
 
Ngay sau Hội nghị trực tuyến, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã giải đáp một số ý kiến, vướng mắc trong công tác bầu cử của các đại biểu tại các điểm cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t