Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2021 (18:53 22/01/2021)


HNP - Sáng 22/01, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen và cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể


Báo cáo tại hội nghị, Viện trưởng Viện QHXD Lưu Quang Huy cho biết: Năm 2020, Viện đã được phê duyệt 04 đồ án quy hoạch chung (trong đó 03 đồ án điều chỉnh cục bộ); 07 đồ án quy hoạch phân khu đô thị (06 đồ án điều chỉnh cục bộ); 57 đồ án quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Viện cũng đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt: 06 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành; 16 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 06 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; 03 Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc. Đang triển khai thực hiện 01 đồ án quy hoạch chung; 07 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 33 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; 02 Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc; 01 chương trình phát triển đô thị và nhiều đồ án khác của các chủ đầu tư. 
 
Về công tác quản lý các dự án quy hoạch từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Thành phố giao, Viện QHXD đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đo vẽ bản đồ hiện trạng, lập quy hoạch, xin ý kiến cộng đồng dân cư, công bố, bàn giao theo quy định các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn TP. Trong đó, đối với Chương trình phát triển đô thị toàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã hoàn thành lập thẩm định Đề cương khái toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập thẩm tra dự toán trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, các đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phục vụ mục đích an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Viện đã tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ theo quy định.
 
Năm 2020, tổng doanh thu Viện QHXD Hà Nội đạt 44,44 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 27,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 8,6 triệu đồng/người/tháng. Tổng kết năm 2020, 100% đơn vị thuộc Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, trong đó, 56% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, trong đó, 20% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Năm 2021, Viện QHXD sẽ nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Thành ủy, UBND Thành phố đáp ứng kịp thời công tác quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng Thủ đô. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo công việc sâu sát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiền độ thực hiện các đồ án quy hoạch trọng điểm. Viện cũng sẽ xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 phù hợp với khả năng, phát huy được các thể mạnh của Viện. Chủ động phát triển, đa dạng hóa sản phẩm quy hoạch, tăng cường mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, cập nhật kiến thức về chương trình phát triển đô thị thông minh...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Viện QHXD Hà Nội. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế và Viện cần quan tâm, đó là: Cơ chế hoạt động chưa rõ ràng, mạch lạc giữa vai trò phối hợp quản lý Nhà nước và cơ quan tư vấn, giữa cơ chế đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải; Tiến độ thực hiện các đồ án còn chậm; Chất lượng một số đồ án còn thiếu tính thực tiễn, nhiều đồ án còn dở dang chưa quyết toán, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn mờ nhạt; Đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động còn khó khăn, thu nhập chưa cao, chưa tương xứng với trình độ, năng lực, đóng góp.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, trong điều kiện TP đang đô thị hóa có tốc độ cao và phạm vi rộng, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã đến kỳ điều chỉnh, các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chuyên ngành cần lập, triển khai thì những nhiệm vụ đặt ra đối với Viện QHXD là rất lớn, vai trò của viện ngày càng quan trọng. Để đạt được các nhiệm vụ TP giao, trong năm 2021, đồng chí Dương Đức Tuấn đề nghị Viện QHXD cần nêu cao vai trò của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chủ đề của năm của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó, đặc biệt lưu ý 1 trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ này là “...Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô...” tới toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, từ đó xác định được vận hội, vai trò, vị trí, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, tư vấn sản xuất, kinh doanh.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Viện phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo tài chính trang trải chi phí, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Ngoài ra, Viện là nơi tập trung các cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phát huy hết năng lực, vị trí, trình độ. Vì vậy, tập thể lãnh đạo Viện cần rà soát, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động cho phù hợp với yêu cầu, thực tiễn, tham mưu, đề xuất TP hoàn chỉnh mô hình tổ chức bộ máy, cân đối các lĩnh vực hoạt động để phát huy được vị trí, vai trò, khai thác được năng lực hoạt động của lực lượng viên chức, người lao động.
 
Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng lưu ý Viện cần chủ động nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc cho cán bộ viên chức, người lao động của Viện, cán bộ của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị... Chủ động phối hợp với Sở QHKT và các Sở, ngành để tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời cho Thành ủy, UBND TP về công quản lý quy hoạch - kiến trúc...
 
Tại hội nghị, 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã được UBND TP tặng cờ thi đua và bằng khen.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t