Quận Ba Đình phát động phong trào thi đua năm 2021 (13:57 20/01/2021)


HNP - Sáng 20/01, Quận ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020; phát động thi đua năm 2021. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị


Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình tiếp tục được đổi mới, phát triển, theo hướng khen thưởng người lao động trực tiếp. Trong đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế đã tạo khí thế trong sản xuất kinh doanh, kinh tế quận tiếp tục phát triển và giữ được ổn định, lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tăng trưởng. Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất đã tạo động lực, động viên các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận thực hiện 73.616 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ đạt 53.260 tỷ đồng (10% so với cùng kỳ năm trước); ngành công nghiệp và xây dựng đạt 20.332 tỷ đồng (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước). Thu ngân sách trên địa bàn cả năm thực hiện 7.140,35 tỷ đồng/6.951,92tỷ đồng đạt 102,71% dự toánThành phố giao. Chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đột xuất của quận.
 
Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội được phát triển sâu rộng. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 94,7%, đạt 107,6% kế hoạch; Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 94,4%, đạt 131% kế hoạch; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền 1,494 tỷ đồng (đạt 114,9% kế hoạch Thành phố giao); tặng quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 1,36 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 6.402/6.200 người, đạt 103% kế hoạch năm...
 
Phong trào thi đua trên lĩnh vực lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường: quận đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 426 tỷ đồng/250,7 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch Thành phố giao. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%; cấp 586 giấy phép xây dựng; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 579 công trình có hoạt động xây dựng…
 
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng với hơn 91 phương án bảo vệ 389 kỳ cuộc, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ chiến sỹ và 8.000 lượt bảo vệ dân phố tham gia...
 
Trong công tác CCHC, quận đã đề xuất Thành phố xem xét rút ngắn thời gian giải quyết của 75 TTHC (đạt tỷ lệ 32%) của các lĩnh vực: Nội vụ, Tư pháp, VH&TT, Giáo dục & Đào tạo, LĐTBXH; tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường chỉ đạo các đoàn kiểm tra công vụ đối với các đơn vị và UBND các phường thuộc quận.
 
Phong trào thi đua trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục gắn với thực hiện“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, hiệu quả, kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, qua đó nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo nên sự đồng thuận, phấn khởi, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.
 
Các tập thể được UBND quận khen thưởng
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2020; biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của Thủ đô. 
 
Nhấn mạnh vị trí đặc biệt là đầu não của Thủ đô Hà Nội, là Trung tâm hành chính-chính trị quốc gia, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị quận Ba Đình phải đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, trong đó, cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là với những người có công với nước, các gia đình chính sách. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm y tế, trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí… nhằm phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, cần có giải pháp quản lý tốt trật tự đô thị…
 
Cùng với đó, duy trì tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nếp sống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ba Đình phải là quận đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội thanh lịch-văn minh. Tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, nội dung phong trào thi đua cần gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và các đơn vị thuộc quận. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
 
Tại hội nghị, 53 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 tập thể có thành tích phối hợp tốt trong phong trào thi đua; 07 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 193 cá nhân lao động tiên tiến được UBND quận Ba Đình khen thưởng. 
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã phát động phong trào thi đua năm 2021. Trong đó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố, phương châm công tác của Quận; đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XVII; đảm bảo bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; 06 định hướng, nhiệm vụ chủ yếu; 02 khâu đột phá; 11 giải pháp chủ yếu; 07 chương trình công tác lớn của Quận ủy giai đoạn 2020 - 2025 và tập trung vào việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, khâu đột phá, khâu yếu, việc khó của Quận…

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t