Cơ quan Văn phòng UBND Thành phố triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (16:20 12/01/2021)


HNP - Chiều 12/01, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể


Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Võ Tuấn Anh cho biết: Năm 2020, Văn phòng UBND thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất. Phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại, các kỳ cuộc, sự kiện được thực hiện chu đáo; thường xuyên bám sát để tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố xử lý những vấn đề nóng, phát sinh; Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật đảm bảo đi vào nền nếp hơn.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy được triển khai thực hiện đồng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, đột phá, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy khối và phù hợp thực tiễn của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng. Các hoạt động phong trào, tổ chức đoàn thể được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Năm 2021, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ trên mọi mặt công tác theo phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; “một việc – một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Văn phòng UBND thành phố cũng thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, công khai hóa quy trình giải quyết nghiệp vụ hành chính; tiếp tục thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Văn phòng UBND thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên quá trình thực thi công vụ của các đơn vị trực thuộc; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai chi tiêu tài chính trong cơ quan…
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cơ quan Văn phòng UBND thành phố đã đạt được trong năm 2020 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2020 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan Văn phòng; Sự đoàn kết của tập thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan. Đây chính là một trong những bài học quan trọng cùng với bài học về nhân tố cán bộ được rút ra từ thực tiễn hoạt động, đề nghị Cơ quan Văn phòng tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Hà Minh Hải yêu cầu Văn phòng UBND thành phố làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng cơ chế thu thập thông tin, chủ động tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, xử lý các công việc. “Đồng thời, Văn phòng UBND thành phố cần rà soát, tối ưu hóa quy trình xử lý văn bản bảo đảm khoa học, hiệu quả theo hướng điện tử hóa và duy trì phân cấp, phân quyền, song song với việc tăng cường kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị
 
Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa, đưa tin học hóa vào xây dựng cơ quan văn phòng điện tử, xây dựng chính quyền điện tử của thành phố; Chủ động kết nối thông tin với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương và Văn phòng các bộ, ban, ngành của Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND Thành phố để tham mưu, phục vụ công tác của Ban cán sự Đảng, UBND Thành phố, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố một cách khoa học, hiệu quả. Làm tốt công tác thông tin, chủ động kết nối, cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. 
 
Thường xuyên rà soát vị trí việc làm theo Đề án để bổ sung, điều chỉnh đảm bảo từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao; Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng công tác tổ chức, cán bộ và đội ngũ đảng viên.
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể thuộc Văn phòng UBND thành phố. Đồng chí Hà Minh Hải cũng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho 02 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t