Công tác phòng, chống tham nhũng sẽ không dừng, không nghỉ, không chùng xuống (15:23 09/01/2021)


HNP - Sáng 09/01, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội


Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan khối Nội chính; cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy.
 
Triển khai toàn diện mọi nhiệm vụ
 
Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết: Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi trội hơn so với năm 2019 và các năm trước. Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. 
 
Toàn ngành cũng tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thành công 2 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Bí thư…
 
Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nổi bật, đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Toàn ngành cũng đã tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng…
 
“Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan nội chính ở Trung ương và địa phương”… Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng nhấn mạnh.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
 
Cùng với kết quả công tác ngành Nội chính Đảng cả nước, trong năm qua, công tác Nội chính của Đảng bộ Hà Nội được quan tâm lãnh đạo và triển khai toàn diện. Thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết tốt những vụ án lớn, vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm; chủ động theo dõi, kịp thời xử lý những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở.
 
Khắc phục những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương những kết quả ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2020 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay. “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ này được đẩy mạnh, đạt kết quả nổi bật và có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất... góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và chế độ ta”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
 
Chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành Nội chính Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, trước hết, cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời khắc phục những bất cập, những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm...
 
Thường trực Ban Bí thư cũng nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng: “Phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn”, từ đó, đồng chí đề nghị ngành Nội chính Đảng phải tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, để công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”. Trước mắt cần tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố; đồng thời, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, gắn với nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng...
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu ngành Nội chính Đảng phát huy tốt hơn vai trò hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; thực sự là cơ quan tham mưu đắc lực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh, không để hình thành điểm nóng và không để bị động, bất ngời. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng có năng lực, trình độ, có bản lĩnh và thực sự liêm chính.
 
Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước cũng tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t