Sở Tư pháp Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2021 (12:35 07/01/2021)


HNP - Sáng 07/01, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội dự hội nghị.

Các tập thể được UBND TP tặng Bằng khen


Theo đồng chí Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, năm 2020, công tác tư pháp của Thành phố Hà Nội được các cấp, các ngành triển khai chủ động kịp thời, cơ bản toàn diện, đúng trọng tâm các nhiệm vụ được giao gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Công tác xây dựng thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, kịp thời, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố đúng Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội của UBND TP. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là việc triển khai các Chương trình, kế hoạch được quan tâm chú trọng, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong năm, cấp huyện đã bố trí kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật hơn 19 tỷ đồng, tổ chức 2.114 cuộc PBGDPL cho 231.702 lượt người dự, cấp phát 3.643.223 tài liệu tuyên truyền. Công tác hòa giải ở cơ sở được triển khai thực hiện theo quy định. Đến nay, toàn Thành phố có 5.043 tổ hòa giải với tổng số 31.773 hòa giải viên. Hiện, Thành phố có 2447/5.043 tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt”, đạt tỷ lệ 47,6%. Toàn Thành phố đã tiếp nhận tổng số 4.596 vụ việc hòa giải, giảm 467 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019, đã tiến hành hòa giải thành 3.615/4.370 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,7%, 226 vụ việc đang tiến hành hòa giải.
 
Toàn thành phố hiện có 122 tổ chức hành nghề công chứng; 08 văn phòng thừa phát lại với 85 Thừa phát lại đang hành nghề, các văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tống đạt 61.046 văn bản của cơ quan tòa án, doanh thu trên 3,3 tỷ đồng và lập 10.714 vi bằng, doanh thu hơn 11 tỷ đồng…

Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con có nhiều chuyển biến tích cực, việc liên thông TTHC, ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được chú trọng. Trong quý II/2020, 100% TTHC lĩnh vực tư pháp trên địa bàn đã được xây dựng và đưa vào vận hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo kế hoạch, yêu cầu của Thành phố. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hiện có hiện có tại cấp huyện, xã tiếp tục được duy trì hiệu quả, đạt tỷ lệ cao tại 07 nhóm TTHC lĩnh vực hộ tịch. Kết quả giải quyết DVC trực tuyến mức 3, 4 lĩnh vực tư pháp chiếm khối lượng lớn trong tổng số giải quyết TTHC qua hệ thống DVC trực tuyến Thành phố. Việc thực hiện giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn Thành phố đều đạt tỷ lệ cao, cho thấy mức độ phổ biến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nhận thức của người dân về lợi ích khi thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến được tăng cao. Công tác thanh kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được duy trì tốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm…
 
Nhiệm vụ năm 2021, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trong đó, tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng chuẩn hóa, đơn giản hóa, hiện đại hóa quy trình giải quyết TTHC. Tiếp tục triển khai thí điểm một số mô hình phổ biến giáo dục pháp luật mới, đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. Tăng cường công tác tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; triển khai các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, thừa phát lại… Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tự quản của các hội nghề nghiệp bổ trợ tư pháp…
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội biểu dương toàn thể cán bộ, công chức ngành tư pháp Thành phố đã đạt được những kết quả công tác đáng khích lệ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: năm 2021, tập trung cao độ vào công tác hoàn thiện thể chế, theo phương châm thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho các đột phá về kinh tế, khoa học kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển con người… Các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất, xác định lĩnh vực, vấn đề ưu tiên hoàn thiện thể chế để chủ động tham mưu Thành phố hoặc đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, xử lý tốt hơn nữa những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý điều hành, trong đó, cần đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố để thi hành Luật Thủ đô, thể chế hóa các cơ chế đặc thù để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đây là những cơ sở tiền đề quan trọng để Thủ đô có hệ thống thể chế thông thoáng, hiệu lực để nâng cao hiệu quả quản trị, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững.
 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá tác động của chính sách, văn bản pháp luật ngay từ trong quá trình xây dựng, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Thành phố. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật…
 
Tại hội nghị, Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành tư pháp cho Sở Tư pháp Hà Nội; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; 63 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen. Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021. 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t