Hà Nội: Tổng kết chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (12:36 07/01/2021)


HNP - Sáng 07/01, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trao Bằng khen cho 8 tập thể


Báo cáo của Cục Thống kê TP Hà Nội cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, hoạt động thống kê trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. TP Hà Nội đã thực hiện được 9/9 hoạt động theo Kế hoạch 602/BKHĐT-TCTK, ngày 09/02/2012, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, thể chế, khuôn khổ pháp lý điều phối các hoạt động thống kê trên địa bàn được xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời; hệ thống thống kê tập trung ngày càng hoàn thiện; thống kê Sở, ngành, thống kê xã, phường, thị trấn từng bước được quan tâm…
 
Chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê được đổi mới và nâng lên. Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2020, bình quân mỗi năm, Cục Thống kê thành phố tiến hành triển khai gần 30 cuộc điều tra, tổng điều tra các loại. Đặc biệt, tổ chức thành công các cuộc tổng điều tra lớn như tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, 2016; tổng điều tra kinh tế năm 2012, 2017; tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các Sở, ngành dần đi vào thực chất. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, khách quan, tiếp cận bình đẳng và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng thông tin. Đồng thời, các hoạt động xử lý tổng hợp thông tin các cuộc điều tra được thực hiện đúng quy định của Luật Thống kê và phương án điều tra; đảm bảo các nguyên tắc tính toán thống kê, có kiểm tra, so sánh, đánh giá, phúc tra, đối chiếu với nguồn thông tin trước đây. 
 
Đặc biệt, thông tin thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội cũng như của cả nước được công bố và phổ biến rộng rãi trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê và một số Sở, ngành; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và nhiều hình thức khác…
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải kết luận tại hội nghị
 
Cùng với đó, công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt là thu thập dữ liệu đầu vào được quan tâm, ứng dụng manh mẽ. Việc ứng dụng thiết bị di động và Webform trong thu thập thông tin đã nâng cao chất lượng số liệu, hạn chế các sai sót trong khâu nhập tin, rút ngắn thời gian xử lý và công bố kết quả điều tra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019… Cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê cũng được tăng cường…
 
Tham luận tại hội nghị, các sở, ngành, quận, huyện đánh giá cao chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, đã chỉ ra tồn tại, hạn chế và đưa ra các đề xuất để công tác thống kê đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã điểm lại một số kết quả trong chiến lược thực hiện phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cho rằng cần đánh giá lại đầy đủ những tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai… Thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, sau khi chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án trong lĩnh vực thống kê được ban hành, Cục Thống kê chủ trì, phối hợp các đơn vị kịp thời tham mưu thành phố triển khai.
 
Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan thống kê các Sở, ngành và quận, huyện, thị xã để cung cấp cũng như chia sẻ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định 4843/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND thành phố. Bên cạnh đó, Cục Thống kê cũng cần nâng cao chất lượng số liệu thống kê đáp ứng tốt nhất nhu cầu về chất lượng và thời gian; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổng hợp và xử lý thông tin thống kê; tham mưu thành phố triển khai thực hiện báo cáo nguồn lực hàng năm và 5 năm theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ…
 
Đặc biệt, Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Cục Thống kê phối hợp Sở Nội vụ tham mưu thành phố tổ chức triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra hành chính năm 2021 trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn, ưu tiên bố trí cán bộ cấp Sở, ngành và cấp cơ sở làm công tác thống kê, đồng thời, phối hợp với Cục Thống kê đào tạo nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác trên…
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích trong Chiến lược thực hiện phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t