Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống:


Sơn Tây: Phát triển dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (09:49 29/11/2020)


HNP - Là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, trong đó có di tích cấp Quốc gia đặc biệt Làng cổ Đường Lâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ, thị xã Sơn Tây xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phóng viên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây xung quanh vấn đề này.

Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai


PV: Trước hết, xin đồng chí cho biết thị xã Sơn Tây đã triển khai các công việc gì để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII?
 
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai: Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đến nay đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đến 100% các chi bộ. Ban Thường vụ Thị ủy cũng khẩn trương phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách các đơn vị, địa bàn; đồng thời, xây dựng và ban hành các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đặc biệt, căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Thị ủy Sơn Tây xác định xây dựng 7 chương trình công tác toàn khóa, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền “Thân thiện - Trách nhiệm - Vì dân” giai đoạn 2021 - 2025; chương trình về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021 - 2025; về phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025; về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Ban Thường vụ Thị ủy đã quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo của 7 chương trình; đến nay đang tập trung xây dựng dự thảo các chương trình công tác toàn khóa để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xem xét, thông qua trong quý IV/2020 để triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2021.
 
PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã xác định nhiệm vụ phải cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng du lịch, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để phát triển bền vững du lịch Thủ đô. Thị xã Sơn Tây sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
 
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai: Sơn Tây là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, với nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, nhất là di tích cấp Quốc gia đặc biệt Làng cổ Đường Lâm. Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành dịch vụ, du lịch của thị xã tăng trưởng bình quân 13%/năm; toàn thị xã hiện có hơn 800 doanh nghiệp, hợp tác xã và 5.310 hộ hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ. Tính từ năm 2016 đến nay, lượng khách du lịch đến thị xã trên 80 vạn lượt người.
 
Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI cũng xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ này, Thị xã sẽ tăng cường công tác quảng bá du lịch; phối hợp với các đơn vị lữ hành, du lịch để khảo sát, nghiên cứu xây dựng các tour tuyến, điểm du lịch đủ tiêu chuẩn; phát triển các loại hình du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng để thông qua đó nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng giá trị quần thể di tích lịch sử - văn hoá Làng cổ ở Đường Lâm, đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam...
 
Thị xã cũng sẽ tập trung thu hút nguồn lực để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng, sản phẩm hàng lưu niệm chất lượng cao; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, lưu trú chất lượng cao... 
 
Đặc biệt, thị xã sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu vực hồ Đồng Mô, dự án khu tổ hợp khách sạn T&T tại phường Viên Sơn để sớm đưa vào khai thác. Hoàn thành dự án quy hoạch, đầu tư bảo tồn, phát triển Làng cổ Đường Lâm; phấn đấu đến năm 2025 sẽ thu hút lượng du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn thị xã đạt 02 triệu lượt người. Ngoài ra, Sơn Tây sẽ ưu tiên phát triển sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, lưu niệm, dịch vụ ăn uống để phục vụ khách du lịch.
 
PV: Một trong ba khâu đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII là hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khung phục vụ phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ. Thị xã Sơn Tây sẽ có những giải pháp gì để thực hiện khâu đột phá này?
 
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai: Sơn Tây được quy hoạch là một trong năm đô thị vệ tinh của Thành phố, tuy nhiên, tiến độ triển khai trong thời gian qua còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thị xã Sơn Tây, nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương và làm cơ sở thu hút, triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch.
 
Đồng thời, Sơn Tây sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các quy hoạch đang triển khai gắn với tiếp tục nghiên cứu, triển khai một số quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành; hoàn chỉnh quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị tại khu vực trung tâm thị xã; xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công khai về quy hoạch kiến trúc trên Cổng thông tin điện tử thị xã...
 
Chúng tôi cũng tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông khung, huyết mạch của thị xã; đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục giao thông liên xã, liên thôn; phát triển các không gian kiến trúc đô thị đặc trưng, tiêu biểu của thị xã nhằm tạo dựng hình ảnh đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái theo Quy hoạch xây dựng Thủ đô được phê duyệt. 
 
PV: Thị xã Sơn Tây vừa đón Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ, Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội xin chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã. Và qua đây, xin đồng chí cho biết thị xã Sơn Tây sẽ triển khai những nhiệm vụ gì để góp phần cùng thành phố thực hiện các mục tiêu khi Hà Nội xác định xây dựng nông thôn mới vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ tới, trong đó đặt mục tiêu 100% các huyện, thị xã hoàn thành nông thôn mới, có 40% xã nông thôn mới nâng cao và 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai: Đến năm 2019, thị xã Sơn Tây có 6/6 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ngày 14/11/2020 vừa qua, Thị xã đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và trở thành đơn vị thứ 7 của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do vậy, thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo hướng bền vững, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 
 
Thị xã cũng tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, Sơn Tây sẽ huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị và nông thôn; đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường và giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc.
 
Với 14 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 định hướng trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân thị xã Sơn Tây sẽ nỗ lực, cố gắng để triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, góp phần cùng với Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hợp - Trọng Toàn (thực hiện)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật