Thành ủy Hà Nội tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp (12:30 07/11/2020)


HNP - Sáng 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho 10 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 155-KH/TU


Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Quốc Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt
 
Báo cáo do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày tại hội nghị cho thấy, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 155-KH/TU, ngày 08/7/2019, về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ cũng xây dựng các văn bản, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.
 
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sớm thành lập 3 tiểu ban để chuẩn bị, phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; thành lập 16 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp của 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đồng thời, thành lập 16 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị.
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân loại và lập danh sách 09 quận, huyện, thị ủy có khó khăn; 30 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố và 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội.
 
Nhờ sự chỉ đạo sát sao, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của Thành phố đã được tiến hành đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Tính đến ngày 18/8/2020, toàn bộ 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức thành công Đại hội, trong đó có 3 đơn vị tiến hành đại hội điểm và 17 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
 
Đối với công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, ngay từ năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã chủ động ban hành và thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20, với 8 đề tài nhánh để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, qua đó, cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Thành ủy cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị; tổ chức 10 hội nghị lớn góp ý vào văn kiện Đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị dân chủ, kỹ lưỡng, bài bản và khoa học, đảm bảo các yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và tham gia lần đầu...
 
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII được tổ chức trong 3 ngày, từ 11-13/10/2020 và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu 1 lần đủ 71 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 16 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bầu 01 Bí thư, 04 Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 12 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu Thành phố dự Đại hội XIII của Đảng, với 60 đại biểu chính thức (cùng với 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết.
 
Tập trung triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã thành công một cách thực chất và tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Thành phố, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước quan tâm, theo dõi, để lại dấu ấn trên nhiều phương diện.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, để có được thành công toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW vừa qua, trước hết là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp đến, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tốt việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cùng với đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chủ động của thường trực cấp ủy các cấp, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. 
 
Đặc biệt, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp từ Đảng bộ Thành phố tới cơ sở được tiến hành chu đáo, bài bản, đúng quy định từ khâu chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác xây dựng đề án nhân sự cấp ủy; công tác hậu cần, phục vụ, an ninh trật tự và công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đều được các cấp ủy Đảng chủ động thực hiện và bám sát các quy định của Trung ương cũng như các hướng dẫn của Thành ủy. "Kết quả đó có được còn nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy đối với những tổ chức Đảng có vấn đề khó khăn, mất đoàn kết, không vì tiến độ mà vội vàng, không bảo đảm chất lượng đại hội", Bí thư Thành ủy đánh giá.
 
Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra sau đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, những kết quả vừa qua mới chỉ là bước đầu, Đại hội chỉ thực sự thành công rực rỡ khi các cấp ủy và toàn Đảng nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Muốn vậy, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, trước mắt, các cấp ủy phải hoàn thành triệt để ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội, ưu tiên kiện toàn chức danh cơ quan Đảng trước sau đó đến chức danh chính quyền. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát, kiểm tra việc này ở tất cả các đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc phân công, phân nhiệm đúng đề án; đúng nguyên tắc, quy định và tinh thần “thiết diện vô tư”, công khai minh bạch, tuyệt đối không để sai sót.
 
Các cấp ủy Đảng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội cấp mình để triển khai cụ thể hóa; trước mắt, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm như: thu gom rác, cấp thoát nước, chống ùn tắc giao thông, đồng thời, tăng cường trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công. 
 
Bí thư Thành ủy cũng cho biết, đầu tuần tới, Thành ủy sẽ có quyết định thành lập 10 Ban chỉ đạo thực hiện 10 chương trình công tác toàn khoá; phấn đấu hoàn thành sớm việc xây dựng nội dung các chương trình để ban hành. Lưu ý Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành Thành phố cần quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, thăm hỏi các gia đình đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui Tết.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị: 
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật