Liên minh HTX Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (15:16 29/10/2020)


HNP - Sáng 29/10, Đại hội Đại biểu Liên minh HTX TP Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cùng 225 đại biểu chính thức dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội


Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh Hợp tác xã thành phố đã đạt và vượt mục tiêu. Cụ thể, ước đến hết năm 2020, trên địa bàn Thành phố có 2.164 HTX, quỹ tín dụng nhân dân (bằng 7,9% tổng số HTX của cả nước). Trong đó có 1.262 HTX nông nghiệp; 293 HTX công nghiệp, TTCN; 23 HTX xây dựng; 253 HTX thương mại dịch vụ; 189 HTX vận tải; 46 HTX lĩnh vực khác và 98 quỹ tín dụng nhân dân. Có 16 LHHTX (bằng 16% tổng số LHHTX của cả nước), 1.543 tổ hợp tác (THT), bằng 1,33% tổng số THT của cả nước.
 
Từ đầu năm 2018 đến nay, đã thành lập mới là 315 HTX, bình quân, mỗi năm tăng 105 HTX (tăng 3 lần so với bình quân mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước là 35 HTX/năm); so với chỉ tiêu Đại hội V đề ra, đạt 210% (đạt 126% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ); thành lập mới 06 LHHTX, bình quân mỗi năm tăng 02 LHHTX, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố và của Liên minh HTX Thành phố đề ra; thành lập mới 259 THT, bình quân mỗi năm tăng 87 THT.
 
Đến hết năm 2020, số lượng thành viên của các HTX, Liên hiệp HTX, THT trên địa bàn Thành phố ước có 603.300 thành viên, chiếm 6% tổng số thành viên của khu vực KTTT của cả nước. Trong đó, tổng số thành viên của HTX, quỹ TDND là 598.500 thành viên (329.000 thành viên là đại diện hộ gia đình, 269.400 thành viên là cá nhân, 100 thành viên là pháp nhân). 
 
Trong giai đoạn 2018-2020 số thành viên mới của HTX, quỹ TDND tăng thêm khoảng 11.700 thành viên. Với số lượng thành viên tiếp tục tăng hàng năm, cơ cấu thành viên là đại diện hộ gia đình lớn; kinh tế tập thể, HTX đã, đang và tiếp tục có vai trò quan trọng, trực tiếp hoặc gián tiếp tới phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của đông đảo người lao động, nhân dân Thủ đô.
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX Hà Nội khóa VI
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình liên kết, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực được hình thành. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 65% HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả (tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân cả nước là 59,7%). Đáng chú ý, có 98 quỹ TDND, trong đó, 80% số quỹ hoạt động khá, tốt; 12% số quỹ hoạt động trung bình; có 3 quỹ thuộc diện kiểm soát đặc biệt từ nhiều năm trước đang được từng bước giải quyết. Trong 3 năm qua, nhìn chung quỹ TDND hoạt động ổn định. Các quỹ TDND có 125.692 thành viên, tổng nguồn vốn khoảng 13.285 tỷ đồng, tổng vốn Điều lệ 368 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 7.262 tỷ đồng. Đây là kênh hỗ trợ vốn tích cực, tiện lợi cho hộ gia đình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế nạn “tín dụng đen” ở các địa phương.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX TP đặt ra phấn đấu: Phát triển mới 4.000 hộ gia đình, cá nhân và cá tổ chức kinh tế khác tham gia là thành viên của các THT, HTX, Liên hiệp HTX. Thu hút từ 65 đến 70% hộ gia đình ở nông thôn tham gia HTX; Phát triển mới 250 Tổ hợp tác, 300 HTX và 10 Liên hiệp HTX; Vốn điều lệ, tài sản, thu nhập của thành viên HTX, Liên hiệp HTX, THT tăng 1,5 lần; số HTX được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tăng 2 lần so với giai đoạn 2015 - 2020; Tỉ lệ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 75%; HTX phi nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 85%; Củng cố HTX đáp ứng tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất ở 100% các xã xây dựng “Nông thôn mới”, “Nông thôn mới nâng cao” và “Nông thôn mới kiểu mẫu”; 100% cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác nghiệp vụ của HTX, Liên hiệp HTX được đào tạo, bồi dưỡng.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cùng với thành tựu to lớn, toàn diện thành phố đã đạt trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhiều HTX hoạt động sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; nhu cầu liên kết hợp tác giữa các thành viên trong HTX, giữa các HTX với HTX với các tổ kinh tế trở thành nhu cầu tất yếu, góp phần cân bằng cung - cầu trong sự phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố và trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 65%, cao hơn trung bình cả nước… Thành tựu chung của khu vực kinh tế tập thể, HTX có sự đóng góp quan trọng của Liên minh Hợp tác xã thành phố.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Liên minh HTX thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tránh tình trạng “bình mới - rượu cũ”; đẩy mạnh phát triển thành viên Liên minh HTX thành phố, giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với các tổ chức kinh tế tập thể, HTX; tập trung nâng cao hiệu quả, chức năng; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể…
 
Đối với các hợp tác xã, liên hiệp HTX, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, tiến hành đại hội, xây dựng nội quy, quy chế, thực hiện chế độ hạch toán, kế toán; phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, quản trị sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất - kinh doanh an toàn, theo chuỗi; xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và không ngừng mở rộng hoạt động...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, cấp ủy các quận, huyện, thị xã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị các cấp và người dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng môi trường pháp lý, hành chính thuận lợi, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển…
 
Trước đó, ngày 28/10, Đại hội đã diễn ra phiên họp trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu ra 54 đồng chí vào BCH Liên minh HTX Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t