Thành ủy Hà Nội thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (11:14 27/10/2020)


HNP - Sáng 27/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội


Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; các  đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành Thành phố; Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy...
 
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thành ủy Hà Nội tới 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 110 điểm các đảng bộ phường, xã, thị trấn với tổng số hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy thông tin toàn diện về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Theo đó, để tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội các chi bộ, các đảng bộ cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; chủ động ban hành Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 để củng cố các tổ chức cơ sở đảng và tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm từ cơ sở; đồng thời, tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin tại hội nghị
 
Để chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, ngay từ năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành và thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20, với 8 đề tài nhánh để đánh giá, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện. Đồng thời, Thành ủy Hà Nội cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến, trong đó có 3 hội nghị xin ý kiến góp ý của các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, của Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Sau gần 60 lần chỉnh sửa, dự thảo Báo cáo chính trị đã được hoàn thiện để trình Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII.
 
Thông tin về những điểm mới, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ, ngay trong chủ đề báo cáo chính trị, Thành phố đã đặt yếu tố gương mẫu lên hàng đầu, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội phải gương mẫu cho cả nước. Thứ 2 là khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xuất phát từ mong muốn Thành phố ngày càng giàu đẹp hơn, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hơn thì tất cả mọi người phải đồng lòng, chung sức và khơi dậy được ý chí này. Thứ 3 là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế...
 
Về mục tiêu tổng quát, nhiệm kỳ này xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, điều này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô. Về các chỉ tiêu, nhiệm kỳ này xác định 20 chỉ tiêu cụ thể trên 4 nhóm lĩnh vực, trong đó có những chỉ tiêu đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, một số chỉ tiêu cần lưu ý là tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 80-85%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75-80% và không còn hộ nghèo, tái nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố... Nhóm chỉ tiêu quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, nhiệm kỳ này Thành phố xác định 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%... Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã xác định quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025.
 
Về công tác bầu cử tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đã bầu 1 lần đủ 71 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tập trung cao, có trên 80% đồng chí trúng cử đạt số phiếu trên 90%. Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy đối với đồng chí Vương Đình Huệ, với 100% số phiếu. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đã tiến hành bầu 16 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bầu đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với 12 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tiếp đó, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đi dự Đại hội XIII của Đảng, với 60 đại biểu chính thức (cùng với 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết.
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trên cơ sở kết quả Đại hội, tới đây Thành ủy sẽ ban hành kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố để sớm triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng căn cứ vào dự thảo Nghị quyết và 10 chương trình công tác của Thành phố để hoàn thiện, bổ sung và nhanh chóng xây dựng các chương trình công tác toàn khóa của cấp mình. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố tiếp tục tuyên truyền về kết quả đại hội cũng như công tác cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t