Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (14:41 14/10/2020)


HNP - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc chính thức khai mạc với sự tham gia của 348 đại biểu chính thức đại diện cho gần 70 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020.

Các đại biểu dự Đại hội


Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng...

Quy mô kinh tế gấp 1,56 lần sau 5 năm

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, giữ vững đoàn kết; đổi mới sáng tạo, đột phá nhằm phát triển nhanh và bền vững; vì khát vọng Vĩnh Phúc giàu mạnh, văn minh và phụng sự nhân dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Trình bày Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phấn đấu cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra. Nổi bật là kinh tế phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân tăng 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Bình quân thu nhập đầu người đạt 104,68 triệu đồng/người/năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng đẩy mạnh, hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới, dự kiến đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị của tỉnh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2030, Vĩnh Phúc thành một tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, môi trường sống xanh, sạch, an toàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 130-135  triệu đồng/người/năm.

Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại, giàu mạnh, văn minh

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận, trong thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Theo đồng chí Vương Đình Huệ, Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại kết nối với Hà Nội và các tỉnh trong vùng, là điều kiện rất thuận lợi để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành ở trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Trong đó, tỉnh cần tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp thật sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển; chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập bình quân của người dân.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Vĩnh Phúc cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại... Cùng với phát triển, hiện đại hóa đô thị, cần có chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế đô thị, thực sự là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế bảo đảm hài hòa với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội...

Đồng chí Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng hoa, chúc mừng Đại hội thành công


Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương; quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XVII thành công thực chất về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, toàn diện hơn, thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng tỉnh hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (khoá XVI) khẳng định, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, khát vọng hành động. Đại hội sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc để hoàn thiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5, 10 năm tới.


Theo HNMO


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t