Tổng hợp thông tin họp báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (18:37 13/10/2020)


HNP - Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 13/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội. Dự và chỉ đạo tại họp báo có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ quan báo chí và gần 200 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố.

Toàn cảnh họp báo


Trước khi thông tin về kết quả Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: Ngay tại Đại hội, các đại biểu đã quyên góp được 312.420.000 đồng ủng hộ nhân dân miền Trung và kêu gọi cán bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ trong những ngày tới. 
 
Thông tin về kết quả Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, các nội dung của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đặt ra đã hoàn thành rất tốt đẹp. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; đây cũng là phương châm chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Đại hội phấn khởi được chào đón các đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đại biểu khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.
 
Đặc biệt, Đại hội được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, nhấn mạnh những nội dung quan trọng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội để thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
 
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì họp báo
 
Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ và đã thực hiện các nội dung: Thứ nhất, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm (2020 - 2025). Thứ hai, Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Nhiều tham luận tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ, được chuẩn bị công phu, làm sáng tỏ những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của Đảng bộ Thành phố.
 
Thứ ba, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và tiến hành bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Đại hội đã bầu 71 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII đã nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô được 497/497 (đạt 100%) đại biểu dự Đại hội giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII thống nhất danh sách giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Hội nghị tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII với số phiếu đạt 71/71=100%.
 
Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin tại họp báo
 
Hội nghị bầu 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, cụ thể: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Chủ tịch UBND Thành phố được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố được Ban chấp hành bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 12 đồng chí, đồng chí Hoàng Trọng Quyết giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
 
Thứ tư, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Thứ năm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: "Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD".
 
 Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của phóng viên
 
Phát biểu tại họp báo, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thay mặt các đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Thành ủy, bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, trong những ngày qua, đã bám sát Đại hội để thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sỹ cả nước. Theo Bí thư Thành ủy, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, Hà Nội có vị trí đặc biệt, là Thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, vừa là trái tim, vừa là bộ mặt của cả nước; là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, giao dịch quốc tế... Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Thủ đô, mà còn có sự quan tâm, theo dõi của các bộ, ngành và các tỉnh, thành của cả nước. “Thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Hà Nội, mà còn góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

 

Trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội là 1 trong 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương được tập thể Bộ Chính trị làm việc, cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự. Tại buổi làm việc này, Hà Nội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để hoàn thiện dự thảo văn kiện, trong đó có đưa vào mục tiêu phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm; đồng thời, đặt mục tiêu là đến năm 2025, tuổi thọ bình quân của người dân Thủ đô là 76-76,5 tuổi, cao hơn mức bình quân chung cả nước 2 tuổi để từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hà Nội cũng đưa vào văn kiện đại hội trong nhiệm kỳ này phải tạo chuyển biến căn bản về các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, an ninh nguồn nước...
 

Về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trúng cử, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 21% (nhiệm kỳ trước là 12%); trong Ban Thường vụ Thành ủy có 4/16 đồng chí là cán bộ nữ (chiếm 25%), đây là tỷ lệ rất cao. Về cán bộ trẻ, theo quy định thì cán bộ trẻ là những người sinh năm 1980 trở lại đây. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố kỳ này có nhiều đồng chí sinh năm 1978, 1979, nhưng sinh từ năm 1980-1984 có 3 đồng chí trúng cử.

 

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã xác định phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, lâu dài. Thành phố cũng xác định, trong nhiệm kỳ tới, sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cán bộ và đào tạo chuyên gia theo hướng chọn những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất để cử đi đào tạo ở nước ngoài. 
 

Liên quan đến nhiệm vụ cụ thể hóa, sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trước hết, trên cơ sở kết quả Đại hội, tập thể Thường trực Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch để báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, phân công các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời với sắp xếp, kiện toàn nhân sự khối chính quyền. Thứ hai, Thành ủy chỉ đạo sớm xây dựng 10 Chương trình công tác toàn khóa, trên cơ sở kế thừa 8 Chương trình công tác của nhiệm kỳ trước, bổ sung 2 Chương trình công tác mới về y tế, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển khoa học công nghệ... Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, riêng về đảm bảo an sinh xã hội, Hà Nội rất quan tâm đến vấn đề này. Trong những năm qua, ngoài những chính sách chung của Trung ương, Hà Nội còn ban hành những chính sách đặc thù, như: hỗ trợ người trên 80 tuổi, miễn phí xe buýt cho người trên 60 tuổi, miễn phí sữa học đường cho học sinh hộ nghèo...

Ngoài ra, Thành phố cũng xây dựng các đề án chuyên đề, các kế hoạch để thực hiện Nghị quyết và 10 chương trình công tác, trên cơ sở tiếp thu, cập nhật những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhưng tinh thần là phải triển khai xây dựng ngay từ bây giờ.

 

Đại biểu tham dự họp báo
 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về xây dựng con người văn minh, thanh lịch, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay, phát triển trên cơ sở nền tảng giá trị văn hoá, con người là vấn đề hết sức cốt lõi, vì vậy, việc xây dựng con người văn minh, thanh lịch đã được cụ thể hóa trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Vừa qua, Đảng bộ thành phố đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo hết sức ý nghĩa về nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo” của thành phố Hà Nội và tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo”, trong đó, nội dung đáng chú ý là các đại biểu đã đề xuất chuyển từ Thành phố sáng tạo thành Kinh đô sáng tạo. Cùng với đó, Hà Nội coi phát triển văn hoá, xây dựng con người thực sự là động lực phát triển, thấm đượm tinh thần này để cụ thể hoá thành một chương trình riêng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Trả lời câu hỏi nhà báo về công tác quản lý cán bộ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết sẽ tiếp tục tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của cấp ủy đảng và cơ quan kiểm tra các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, TP cũng đã ban hành Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết này. Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy thì báo chí là một kênh rất quan trọng để giám sát cán bộ, đồng chí mong muốn các nhà báo tiếp tục đồng hành để Thủ đô phát triển xứng tầm.
 
 Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trả lời câu hỏi của phóng viên
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp để phát triển khoa học - công nghệ tương xứng với tiềm năng phát triển của Thủ đô, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết rất tâm đắc khi khoa học công nghệ được nhắc tới xuyên suốt trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, hiện nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang rất quan tâm đối với sự nghiệp khoa học công nghệ và số lượng nhà khoa học đang sống ở Hà Nội rất đông. Thời gian tới, thành phố sẽ liên hệ và đặt hàng đối với các nhà khoa học trong từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, trong Quý I, thành phố sẽ có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và vấn đề khoa học công nghệ sẽ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của Thủ đô.
 
Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội tạo thêm niềm vui và khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t