Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (08:53 10/10/2020)


HNP - Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 25 đến 28/10/2010, với sự tham dự của 493 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 33 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Hà Nội điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính; nhiệm kỳ mở đầu 1000 năm tiếp theo của Thăng Long - Hà Nội. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
 
Đại hội khẳng định thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kinh tế Thủ đô tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu… có nhiều thách thức.
 
Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015. Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội.
 
Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015, gồm: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 từ 12% đến 13%/năm; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân từ 14% đến 15%... Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành phố tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, coi trọng cả việc mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Trong đó, chú trọng chất lượng cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế tri thức; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sử dụng nhân lực chất lượng cao vào quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao có giá trị gia tăng lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
 
Đặc biệt, đại hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ mới bình quân kết nạp 10.000 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm trên 70%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm trên 75%.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 75 ủy viên. Đồng chí Phạm Quang Nghị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật