Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (14:11 08/10/2020)


HNP - Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2001-2005) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 27 đến 30/12/2000, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 401 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 150.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt tới dự.

Đại hội được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại: Thành phố vừa tổ chức kỷ niệm trọng thể 990 năm Thăng Long - Hà Nội và đón nhận danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”. Bên cạnh quyết nghị mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2001-2005, Đại hội cũng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 10 năm tới, gắn với chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội phải bảo đảm vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội toàn diện, bền vững. Cùng với đó là xây dựng cơ bản nền tảng vật chất kỹ thuật và xã hội của Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc nghìn năm văn hiến; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tích cực chuẩn bị tiền đề phát triển kinh tế tri thức; phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”.
 
Đại hội cũng chỉ rõ những định hướng cơ bản để phát triển Thủ đô, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô; tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; bảo đảm kinh tế Thủ đô có nhịp độ tăng trưởng nhanh, bền vững; phấn đấu đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn... Đại hội cũng định hướng xây dựng nền văn hóa Thủ đô tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc; phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giải quyết tốt những vấn đề văn hóa - xã hội; xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.
 
Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Hà Tây (nhiệm kỳ 2001-2005) diễn ra từ ngày 24 đến 27-12-2000, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hà Đông, với sự tham dự của 297 đại biểu.
 
Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tây trong nhiệm kỳ mới là: Khai thác tốt hơn mọi tiềm năng sẵn có, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tạo ra đột phá về phát triển kinh tế, trước hết chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, thực hiện một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn để thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững hơn…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 47 ủy viên. Đồng chí Khuất Hữu Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đến giữa năm 2004, đồng chí Khuất Hữu Sơn được Trung ương luân chuyển làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Hà Văn Hiền, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây...

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật