Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ thành phố Hà Nội (11:34 07/10/2020)


HNP - Từ ngày 7/5 đến 9/5/1996, Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 1996-2000) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 398 đại biểu đại diện cho 14 vạn đảng viên của Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Đỗ Mười đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu lần thứ XII, Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh 10 năm đổi mới đã thu được những thành quả quan trọng và bài học kinh nghiệm giá trị. Thế và lực của Thủ đô được tăng cường đáng kể. Niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa ngày càng được nâng cao.
 
Đại hội đề ra 5 mục tiêu tổng quát. Trong đó, các mục tiêu hàng đầu là đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu tiếp tục hoàn chỉnh quản lý xây dựng theo quy hoạch, cải tạo và xây dựng mới kết cấu hạ tầng, giữ gìn Thủ đô sạch đẹp; cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân... Đại hội cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.
 
Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 1996-2000, như: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2000...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Lê Xuân Tùng được bầu làm Bí thư Thành ủy. Đến tháng 8/1996, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 12/1997, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa VIII), đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị và từ tháng 2/1998 chuyển lên Trung ương công tác. Ngày 06/01/2000, đồng chí Lê Xuân Tùng, Bí thư Thành ủy được Bộ Chính trị điều động lên Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 
Trong nhiệm kỳ này, năm 1999, Hà Nội vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Năm 2000, Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý "Thủ đô Anh hùng" do Đảng, Nhà nước phong tặng.
 
* Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 1996-2000) Đảng bộ tỉnh Hà Tây diễn ra từ ngày 24/4 đến 27/4/1996, với sự tham dự của 298 đại biểu.
 
Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2000: Tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 10% trở lên; đạt sản lượng 1 triệu tấn lương thực; giảm số lao động thiếu việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giảm số hộ nghèo xuống dưới 6%, không còn hộ đói; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 47 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật