Tây Hồ tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 (13:55 06/10/2020)


HNP - Sáng 6/10, Quận ủy Tây Hồ tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và trao giải cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị.  

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến


5 năm qua, công tác dân vận của quận Tây Hồ luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, các nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Đặc biệt, việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà trọng tâm là xây dựng, nhân diện các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong quận đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. 
 
Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân… các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Nhiều việc khó, việc mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…
 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Công tác dân vận là một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Quán triệt sâu sắc vai trò của công tác dân vận, 90 năm qua, Đảng bộ quận Tây Hồ đã luôn coi trọng và làm tốt công tác Dân vận, thông qua đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của quận Tây Hồ và Thủ đô Hà Nội.
 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng lưu ý, công cuộc đổi mới và phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi công tác dân vận của toàn thành phố và quận Tây Hồ cần không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tây Hồ cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bao nhiêu lợi ích đều vì Dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của Dân” và nắm chắc bài học “Tin Dân, trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân, dựa vào Dân, có trách nhiệm với Dân”.
 
Nhấn mạnh việc thực hành dân chủ ở cơ sở là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tây Hồ không ngừng đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân để từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
 
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo được khen thưởng tại Hội nghị
 
Nhân dịp này, 83 mô hình và 85 điển hình có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được khen thưởng cấp Quận. 2 tập thể và 3 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của UBND thành phố.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật