Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố Hà Nội (13:56 06/10/2020)


HNP - Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 1991-1996) Đảng bộ thành phố Hà Nội được tổ chức 2 vòng. Vòng 1, diễn ra từ ngày 25 đến 29/4/1991, với sự tham dự của 548 đại biểu, nhằm góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng và bầu 60 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng toàn quốc. Vòng 2, diễn ra từ ngày 16 đến 19/11/1991, với sự tham dự của 438 đại biểu chính thức thay mặt hơn 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt tới dự. 

Tại đại hội, các đại biểu nhất trí đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, công cuộc đổi mới ở Thủ đô đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, tình hình chính trị của Thủ đô vẫn ổn định. Nền kinh tế thành phố đang trong quá trình chuyển biến tích cực, đã xóa bỏ phần lớn bao cấp, từng bước hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân được cải thiện…
 
Đại hội xác định 5 mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 1991-1995, gồm: Bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, từng bước ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; có chuyển biến rõ trong xây dựng và quản lý đô thị...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 ủy viên. Đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. Phó Bí thư Thành ủy là các đồng chí Lê Xuân Tùng, Phạm Lợi. Trong nhiệm kỳ này, từ ngày 29 đến 31/3/1994, Đảng bộ thành phố đã tiến hành hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ, bầu bổ sung 8 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.
 
* Tại kỳ họp thứ chín (từ ngày 27/7 đến 12/8/1991), Quốc hội khóa VIII đã quyết định tách tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Tỉnh Hà Tây được tái lập và chính thức làm việc từ ngày 01/10/1991. Đảng bộ tỉnh có 14 huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc, gồm 1.038 cơ sở Đảng, hơn 74.000 đảng viên. Sau hơn 5 tháng tái lập tỉnh, từ ngày 16 đến 19/3/1992, Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 1992-1995) Đảng bộ tỉnh Hà Tây được tổ chức với 318 đại biểu tham dự.
 
Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 4 năm (1992-1995) là: Giải quyết tốt vấn đề lương thực, có thêm nhiều nông sản, hàng hóa chế biến và hàng tiêu dùng, tăng nhanh hàng xuất khẩu; từng bước xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh trật tự ở các thị xã, thị trấn...
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 47 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đình Sở được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy là các đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Vương Văn Biện.

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật