Từ Đại hội đến Đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ thành phố Hà Nội (11:18 01/10/2020)


HNP - Sau khi Thủ đô căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, từ ngày 25/1/1961 đến 2/2/1961, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp tại Nhà hát Lớn. Đây là đại hội mở đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Thủ đô. Về dự đại hội có 310 đại biểu thay mặt cho hơn 2 vạn đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Đại hội đánh giá thắng lợi cơ bản của Đảng bộ thành phố là đưa Hà Nội từ thành phố tiêu thụ sang thành phố sản xuất. Các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa đã biến đổi về chất và phát triển mạnh. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô trong nhiệm kỳ là: Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp, đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, lấy sản xuất công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp) làm trọng tâm, tiếp tục cải tạo và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành phố theo quy hoạch... Đồng thời, thành phố chú trọng phát triển giáo dục, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
 
Ngày 01/02/1961, đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đại hội, Người đã nói: "Trước hết là Đảng phải chuyển biến mạnh, Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu".
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mới gồm 30 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết. Tháng 6/1961, đồng chí Nguyễn Lam được Bộ Chính trị điều động về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 
* Đại hội lần thứ II Đảng bộ tỉnh Hà Đông diễn ra tại đình Cống Khê (xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) từ ngày 11 đến 13/7/1949, với 104 đại biểu tham dự. Với tinh thần "tất cả cho quân sự", "tất cả cho chiến thắng", đại hội quyết định tập trung năng lực vào những vấn đề chủ chốt: Ra sức đào tạo cán bộ, giáo dục đảng viên; thực hiện tất cả cho quân sự, tất cả cho tiền tuyến; đẩy mạnh phong trào thi đua...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 12 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Song được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
* Ngày 20/4/1951, Hội nghị đại biểu lần thứ II Đảng bộ tỉnh Sơn Tây được tổ chức ở Suối Dền, xã Tân Dân (nay là xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì) trong 7 ngày. Hội nghị có giá trị như kỳ đại hội lần thứ hai, đã thực hiện các nội dung quan trọng: Phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; kiểm điểm tình hình, thảo luận biện pháp đẩy mạnh chiến tranh du kích, phát triển, củng cố giữ vững cơ sở; thảo luận công tác và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 11 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Thanh Hòa, được cấp trên cử về làm Bí thư Tỉnh ủy.

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật