Từ Đại hội đến Đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Hà Nội (10:44 01/10/2020)


HNP - Theo chỉ thị của Trung ương, từ ngày 21 đến 30/4/1959, tại Nhà hát Lớn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ. Hội nghị này có ý nghĩa như Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Hà Nội. 236 đại biểu thay mặt cho trên 12.000 đảng viên Thủ đô tham dự. Ngày 25/4/1959, hội nghị vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu.

Hội nghị Đảng bộ đã kiểm điểm các mặt công tác năm 1958; thảo luận và quyết nghị nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1959; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
Đại hội đã xác định các nhiệm vụ chung cho năm 1959: Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh, đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, người buôn bán nhỏ, người vận tải nhỏ… Trong năm 1959, phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa sẽ phát triển tiến tới một cao trào cải tạo xã hội chủ nghĩa cả nội thành và ngoại thành. Cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ mà khâu chính là cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh với hình thức cao.
 
Đảng bộ thành phố cũng xác định đẩy mạnh công cuộc phát triển văn hóa, giáo dục, cải thiện dân sinh và dần dần kiến thiết thành phố về mọi mặt; tăng cường củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự góp phần củng cố quốc phòng, kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng và ra sức gìn giữ trật tự an ninh chung…
 
Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh là một đảng viên ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà”.
 
Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 31 ủy viên, trong đó có 25 ủy viên chính thức. Đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Bí thư Thành ủy.
 
* Từ ngày 5 đến 7/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Hà Đông diễn ra tại đình làng Hòa Chanh (nay thuộc xã Hòa Lâm), huyện Ứng Hòa. Đại hội ra Nghị quyết về công tác tuyên huấn, kinh tế - tài chính và dự án công tác hành chính kháng chiến, công tác dân quân... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Hồng Cương làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
* Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Sơn Tây diễn ra tháng 7/1948, làm việc trong 5 ngày tại thôn Yên Mỹ, xã Thái Học, huyện Tùng Thiện với hơn 40 đại biểu tham dự. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng và tổ chức kinh tế. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thế Tùng làm Bí thư Tỉnh ủy.

HNP (Tổng hợp)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật