Phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ (12:18 28/09/2020)


HNP - Sáng 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố...
 
Nhiều kết quả nổi bật
 
Báo cáo do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày cho thấy, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, Thành ủy và các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, xây dựng các văn bản cụ thể hóa. Nổi bật là, Thành ủy đã ban hành Quyết định 2034-QĐ/TU “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, Quyết định 6525-QĐ/TU về “ban hành quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quyết định 2200-QĐ/TU “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”... Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.
 
Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 cũng như kế hoạch công tác hằng năm với Ban Dân vận Thành ủy, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Trong 5 năm qua, Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, toàn Thành phố có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 80%); Thành phố cũng thực hiện phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cho cấp huyện trên một số lĩnh vực. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn của Thành phố bình quân hằng năm đạt trên 99%, riêng năm 2019 đạt 99,86%. 
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
 
Hà Nội cũng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, thông qua việc ban hành và triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng gắn với tăng cường thanh tra công vụ; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động... Đặc biệt, việc thực hiện quy định về đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, gắn với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét. 5 năm qua, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 168.552 đơn thư các loại, thụ lý và giải quyết 17.221 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kiến nghị thu hồi 8,94 tỷ đồng và 29.699m2 đất; kiến nghị trả cho dân 12,05 tỷ đồng và 3.960m2 đất; xử lý về hành chính 239 tập thể, 287 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ...
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Thành phố, tạo động lực để Thành phố hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra (trong đó, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu về đích sớm 2 năm); nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố (lần lượt xếp thứ 2/63 và 9/63 tỉnh, thành phố)...
 
Kịp thời đối thoại, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đánh giá, công tác dân vận chính quyền của Thành phố, trong những năm qua, đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tuy nhiên, công tác dân vận chính quyền ở một số nơi còn hạn chế; còn một bộ phận cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, ý thức và chất lượng phục vụ nhân dân chưa cao; hiệu quả công tác giải quyết đơn thư ở một số nơi cũng chưa đạt yêu cầu, còn để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp...
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
 
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể trong công tác dân vận, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thành phố cũng tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đổi mới trong quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm... gắn với tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”...
 
Tạo điều kiện để người dân góp sức xây dựng Thủ đô
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng của Thành phố trong những năm qua đạt kết quả quan trọng và đồng bộ ở các cấp, các ngành. “Nhất là ở cấp xã, ý thức, thái độ, môi trường phục vụ nhân dân có chuyển biến rất rõ nét”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nói chung, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở vì những đóng góp vào kết quả chung của Thành phố.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận hội nghị
 
Theo đồng chí Đào Đức Toàn, trong chủ đề của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố sắp tới có 3 điểm mới. Đó là nhấn mạnh yếu tố gương mẫu, nêu gương trên tất cả các lĩnh vực. Thứ 2 là khơi dậy tiềm năng, ý thức, trách nhiệm để phát huy nguồn lực, xây dựng Thủ đô. Thứ 3 là tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định, có thực hiện các nhiệm vụ này hay không phải trông cậy vào công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận của Thành phố.
 
Chính vì thế, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tổ chức, xây dựng thành các chương trình công tác, tổ chức quán triệt để Nghị quyết thấm sâu, lan tỏa đến các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thông qua đó, tạo ra những nguồn lực mới. Đồng thời, phải chú trọng, tạo điều kiện để mỗi người dân góp sức, xây dựng Thủ đô.
 
“Điển hình như trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của toàn dân thì Thành phố không thể chiến thắng được dịch bệnh”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh. Chính vì thế, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục phát huy, làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố, nhất là các việc mới, việc khó. Đặc biệt, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện hiệu quả hơn, tốt hơn, mạnh hơn vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp để phục vụ người dân thật hiệu quả là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t