Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (14:35 25/09/2020)


HNP - Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân


Báo cáo do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng trình bày tại hội nghị cho thấy, thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, thành phố Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... Đặc biệt, Thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, gắn với thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Trong 10 năm qua, Thành phố đã tiến hành thanh, kiểm tra gần 4.000 trường hợp trong lĩnh vực văn hóa, xử phạt vi phạm hành chính 1.600 trường hợp với số tiền trên 14 tỷ đồng.
 
Về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, với đặc thù là địa phương có số lễ hội lớn nhất cả nước, các lễ hội trên địa bàn Thành phố nhìn chung được tổ chức đảm bảo thuần phong mỹ tục, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện nghiêm túc; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch đạt kết quả tích cực...
 
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, trong quý III, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng, ban hành 331 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ trên các lĩnh vực, tập trung vào việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đ