Dấu ấn nhiệm kỳ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội: Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh (21:09 27/09/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những kết quả nổi bật trong công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong nhân dân, tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức hiệu quả 2 giải báo chí của Thành phố


Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng

Trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển, Đảng bộ Hà Nội luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu và là phương thức lãnh đạo chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chính vì thế, 5 năm qua, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình Thủ đô. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên, mọi hoạt động đã bám sát thực tiễn. Nổi bật là trong công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, nếu như trước kia, việc tổ chức các hội nghị quán triệt được tổ chức riêng ở từng cấp thì trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tăng cường tổ chức các hội nghị quán triệt nghị quyết trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và đến tận xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, chỉ với 1 lần tổ chức hội nghị nhưng đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Thành phố; đối tượng tham dự được mở rộng, báo cáo viên đều là những chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý... thông qua đó, giúp tiết kiệm kinh phí, giảm thời gian đi lại nhưng chất lượng, hiệu quả được tăng cường, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong triển khai nhiệm vụ của Thành phố.

Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt trực tuyến được Thành ủy Hà Nội triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ qua

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tiễn của Thủ đô. Bên cạnh việc duy trì hiệu quả hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí hằng tuần, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Nhờ đó, các cơ quan báo chí Thành phố đã phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hiệu quả 2 giải báo chí của Thành phố về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thành phố cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào hoạt động thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực trên không gian mạng. Đơn cử như trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, chỉ tính riêng từ ngày 31/1 đến ngày 13/4, Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.


Công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Thành phố để tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện rõ nét nhất từ đầu năm 2020 đến nay, các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo Thành phố đã chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3/4/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tuyệt đại đa số người dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch; tự giác chấp hành các giải pháp, quy định, đồng thời, tích cực chung tay ủng hộ, cùng với Thành phố khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Tiếp nối những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Thành ủy đã cụ thể hóa, triển khai Kế hoạch 18-KH/TU phù hợp với thực tiễn của Hà Nội. Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, ưu điểm rõ nhất là các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình công tác hằng năm. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình.

Tinh thần chỉ đạo của Thành phố đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu như quận Long Biên niêm yết công khai kế hoạch học tập và làm theo Bác của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Huyện ủy Sóc Sơn triển khai mô hình ghi sổ đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ. Nhiều đơn vị gửi thư chia buồn khi người dân có việc hiếu, thư chúc mừng khi có việc hỉ và thư xin lỗi khi cán bộ để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết công việc của nhân dân.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, toàn diện của công tác tư tưởng, tuyên giáo, Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cấp ủy cơ sở, nhất là với vụ việc có tính chất phức tạp có lúc chưa kịp thời. Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, cá biệt có đảng viên còn có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đây là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ, trong những năm tới, công tác Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy; chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t