Dấu ấn nhiệm kỳ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội: Đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành (09:28 24/09/2020)


HNP - Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó, có những khó khăn vượt ngoài dự đoán. Song, phát huy tinh thần nỗ lực, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu, trong đó, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với huyện Thường Tín, chỉ đạo, định hướng phát triển của huyện trong những năm tới


Có được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, một trong những yếu tố then chốt chính là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có sự đổi mới mạnh mẽ, vừa đảm bảo lãnh đạo toàn diện, vừa luôn quán triệt phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Thành ủy và các cấp ủy đã lựa chọn trúng, đúng và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lĩnh vực khó, phức tạp; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc phát sinh...
 
Sâu sát, chủ động, quyết liệt
 
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, sớm xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Tính đến giữa năm 2016, Thành ủy đã ban hành 8 chương trình công tác toàn khóa, với các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố. Việc sớm ban hành 8 chương trình công tác đã giúp các địa phương, đơn vị có thêm thời gian, chủ động trong cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đã về đích sớm, trong đó, có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm, như: số xã xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo, số trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Thành ủy Hà Nội cũng phát huy mạnh mẽ phương châm sâu sát, hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong triển khai nhiệm vụ. Đơn cử như trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các cấp ủy đảng. Nhờ đó, cơ bản các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thành công đại hội, trong đó, có những tổ chức cơ sở đảng ban đầu được xác định còn khó khăn. “Chính tinh thần sâu sát, chủ động, quyết liệt và hướng về cơ sở của Thành ủy đã lan tỏa đến các cấp ủy đảng; tạo động lực để các cấp ủy lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ”, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đánh giá.
 
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng luôn chủ động quán triệt và gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Đặc biệt, quá trình triển khai một số chủ trương lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ qua đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bàn bạc, phân tích, cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, không nóng vội, chủ quan. Đối với những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, có tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng… Thành ủy đều chỉ đạo tổ chức triển khai bài bản, khoa học, có lộ trình, phương thức, bước đi phù hợp.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì
 
Bên cạnh đó, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố luôn coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng và đúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiệm kỳ qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành trên 400 văn bản chỉ đạo, trong đó, có 5 nghị quyết chuyên đề (số lượng lớn nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây), tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, bức xúc, như: công tác giải phóng mặt bằng, về quản lý nhà chung cư, củng cố tổ chức, cơ sở đảng yếu kém...
 
Đáng chú ý, ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Thành ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị 31-CT/TU về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, vừa duy trì và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Theo ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 5 năm qua, truyền thống đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống chính trị tiếp tục là sức mạnh, là động lực của Thủ đô. Giá trị này càng được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khi thành phố đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển, không để xảy ra đứt gãy nền kinh tế.
 
Lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành
 
Tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy đã lan tỏa đến các cấp, các ngành, trở thành động lực để các cơ quan, đơn vị triển khai và hoàn thành nhiệm vụ. Nổi bật là, UBND Thành phố đã quán và thực hiện phương châm sâu sát, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “một việc, một đầu mối xuyên suốt”, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến người dân, doanh nghiệp. Nhờ vậy, chỉ số cải cách hành chính của Thành phố đã có sự cải thiện rõ nét; ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức được nâng lên; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Thành phố năm 2019 tăng 15 bậc và hiện xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đạt những con số kỷ lục và dẫn đầu cả nước...
 
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây
 
Hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố được nâng lên và được đánh giá là điểm sáng trong cả nước. Các kỳ họp HĐND tiếp tục được đổi mới, đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu. Trong 5 năm qua, HĐND Thành phố đã ban hành 148 nghị quyết, trong đó, có 79 nghị quyết chuyên đề. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình và thực hiện giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc. Công tác giám sát, khảo sát được triển khai bài bản, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát 208 cuộc (tăng 109 cuộc so với nhiệm kỳ trước), từ đó, lan tỏa cách làm hiệu quả đến HĐND các cấp, tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.
 
Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố tới cơ sở cũng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp tổ chức 23.350 cuộc giám sát, 5.650 hội nghị phản biện. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lắng nghe, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc từ cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng chặt chẽ.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp tại Cầu Giấy
 
Với những kết quả toàn diện đã đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tự tin, vững bước tiến vào chặng đường phát triển mới, với mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật